Nieuws

19 oktober 2021

Nieuwsbericht

Vacature bestuurslid namens de pensioengerechtigden

Er is een vacature ontstaan bij Pensioenfonds Staples voor een bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Het gaat om een functie waarbij het bestuurslid ook de rol van sleutelfunctiehouder interne audit vervult.

19 oktober 2021

Nieuwsbericht

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties.

19 oktober 2021

Nieuwsbericht

15 december pensioenwebinar: meld u aan!

Op woensdag 15 december organiseren wij van 17.00 tot 18.00 uur een pensioenwebinar via MSTeams. In dit webinar geven we uitleg over hoe pensioen werkt, hoe onze regeling eruit ziet en welke keuzes u binnen de regeling hebt.

8 oktober 2021

Nieuwsbericht

Beleidsdekkingsgraad 124,6% eind september 2021

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples is eind september 2021 124,6%. Hij is gestegen ten opzichte van eind augustus 2021 (123,1%). Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt.

6 oktober 2021

Nieuwsbericht

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

Het pensioenfonds heeft in april onderzocht hoe tevreden u bent met het pensioenfonds. Wij wilden graag van u weten wat goed gaat en wat wij beter kunnen doen. 

22 september 2021

Nieuwsbericht

Doe mee aan ons risicobereidheidsonderzoek

Wij willen graag weten hoe u aankijkt tegen zekerheid en risico’s als het gaat om uw pensioen. Daarom nodigen wij een groot deel van onze deelnemers uit om deel te nemen aan het risicobereidheidsonderzoek. Uw mening is belangrijke input voor ons om de koers van het fonds naar de toekomst toe vast te stellen.

14 september 2021

Nieuwsbericht

Update datalek: onderzoek loopt nog

Het pensioenfonds heeft u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze pensioenuitvoeringsorganisatie. Alle data die mogelijk gelekt kunnen zijn, worden geanalyseerd.

9 september 2021

Nieuwsbericht

Beleidsdekkingsgraad 123,1% eind augustus 2021

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples is eind augustus 2021 123,1%. Hij is gestegen ten opzichte van eind juli 2021 (121,7%). 

10 augustus 2021

Nieuwsbericht

Beleidsdekkingsgraad 121,7% eind juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples is eind juli 2021 121,7%. Hij is gestegen ten opzichte van eind juni 2021 (120,3%). 

10 augustus 2021

Nieuwsbericht

Update datalek bij uw pensioenfonds: wat zijn de (mogelijke) gevolgen en wat kunt u doen? - lijst met veelgestelde vragen

De uitvoeringsorganisatie van uw pensioenfonds, Blue Sky Group, is helaas getroffen door een datalek. Dit betekent dat persoonsgegevens in handen zijn gekomen van mensen buiten Blue Sky Group zonder dat dit de bedoeling was. Wij willen u hier graag over informeren. Alsook over de (mogelijke) gevolgen voor u en wat u kunt doen.