Ons pensioenfonds

Het pensioenfonds

Op 1 juli 1970 is de Stichting opgericht onder de naam Stichting Pensioenfonds Bührmann-Tetterode. Stichting Pensioenfonds Staples is een gesloten fonds. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe deelnemers meer in dit fonds worden opgenomen. Het fonds blijft bestaan voor iedereen die op 31 december 2014 al deelnemer was aan het fonds. Wanneer u op of na 1 januari 2015 in dienst bent getreden bij Staples, informeer dan bij uw werkgever naar de pensioenregeling die voor u geldt.

Toekomst Pensioenfonds Staples

Ook een gesloten fonds kan zelfstandig voortbestaan.

Financiële positie

Eind oktober 2021 was de beleidsdekkingsgraad 126,3%

Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het reglement, de jaarverslagen en digitale nieuwsbrieven.

Het bestuur

Het pensioenfonds heeft een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Het bestuur bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 zijn aangesteld door de werkgever, 2 zijn voorgedragen door de COR (actieve deelnemers) en 2 door de VGB Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (gepensioneerden).