Ons pensioenfonds

Het pensioenfonds

Op 1 juli 1970 is de Stichting opgericht onder de naam Stichting Pensioenfonds Bührmann-Tetterode. Stichting Pensioenfonds Staples is een gesloten fonds. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe deelnemers meer in dit fonds worden opgenomen. Het fonds blijft bestaan voor iedereen die op 31 december 2014 al deelnemer was aan het fonds. Wanneer u op of na 1 januari 2015 in dienst bent getreden bij Staples, informeer dan bij uw werkgever naar de pensioenregeling die voor u geldt.

Test

Toekomst Pensioenfonds Staples

Ook een gesloten fonds kan zelfstandig voortbestaan.

Dekkingsgraden juni

Financiële positie

Eind juni 2024 was de beleidsdekkingsgraad 126,0%.

rte

Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het reglement, de jaarverslagen en digitale nieuwsbrieven.

Beleggen en uw pensioen

Het pensioenfonds streeft naar een optimale balans tussen een hoog rendement tegen een lage en stabiele premie, volledige toeslagverlening en een goede dekkingsgraad. Om dat doel te bereiken is beleggen noodzakelijk en heeft het pensioenfonds een beleggingsbeleid opgesteld.

Het bestuur

Het pensioenfonds heeft een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 worden benoemd door de werkgever, 2 worden voorgedragen door de COR (actieve deelnemers) en 2 door de VDPS Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples (gepensioneerden).