Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 zijn aangesteld door de werkgever, 2 zijn voorgedragen door de COR (actieve deelnemers) en 2 door de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (gepensioneerden). Voor gedetailleerde informatie over het bestuur, zie het jaarverslag.

Benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur van Staples Nederland Holding BV

Namens de werkgever

E.G.M Donders, voorzitter

P.A.H Martens, secretaris

R.A.L Monnens

Mw T. Stanoesvka 

Benoemd op voordracht van de COR van Staples Nederland Holding BV

F.P. Lamein

J. van Noord

Benoemd op voordracht van de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (VGB)

A.P.M. Mol 

M. Schuit