Financiële positie

Wat is de financiële positie per 31 mei 2022?

  • Vermogen We hebben € 769,7 miljoen in kas. Dit is minder dan vorige maand.
  • Verplichtingen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is gedaald ten opzichte van vorige maand. Per eind mei 2022 is dit € 597,6 miljoen.
  • Actuele dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad per 31 mei 2022 is 128,8%.
  • Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind mei was deze 129,1% (gemiddelde over juni 2021 tot en met mei 2022).

Verplicht extra buffers opbouwen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 13,0% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 13,0% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 129,1%, we hebben dus 29,1% extra.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer als de dekkingsgraad te laag is?

Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans op indexatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid.

Meer over de financiele positie