Financiële positie

Wat is de financiële positie per 31 januari 2024?

  • Vermogen We hebben € 693,9 miljoen in kas. Dit is minder dan vorige maand.
  • Verplichtingen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is gedaald ten opzichte van vorige maand. Per eind januari 2024 is dit € 553,8 miljoen.
  • Actuele dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad per 31 januari 2024 is 125,3%.
  • Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind januari was deze 123,5% (gemiddelde over februari 2023 tot en met januari 2024).
e

Verplicht extra buffers opbouwen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 13,9% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 13,9% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 123,5%. We hebben dus 23,5% extra.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer als de dekkingsgraad te laag is?

Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans op indexatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid.

Meer over de financiele positie