Financiële positie

Wat is de financiële positie per 30 september 2021?

  • Vermogen We hebben € 931,3 miljoen in kas. Dit is minder dan vorige maand.
  • Verplichtingen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is gedaald ten opzichte van vorige maand. Per eind september 2021 is dit € 715,5 miljoen.
  • Actuele dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad per 30 september 2021 is 130,2%.
  • Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind september 2021 was deze 124,6% (gemiddelde over oktober 2020 tot en met september 2021).

Verplicht extra buffers opbouwen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 13,2% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 13,2% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 124,6%, we hebben dus 24,6% extra. Doordat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad zijn wij per eind maart 2021 uit herstel

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer als de dekkingsgraad te laag is?

Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans op indexatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid.

Meer over de financiele positie