Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen?

Miniatuurvoorbeeld

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Pensioenfonds Staples probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen.

Miniatuurvoorbeeld

Wat als er een tekort is?

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig- één of meer van deze maatregelen: - Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen. - Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Miniatuurvoorbeeld

Welvaartsvast pensioen

Wij proberen de pensioenen elk jaar mee te laten groeien met de met stijging van de prijzen voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Dit kan alleen als de financiële positie van ons pensioenfonds goed genoeg is.