Pensioen 123 Laag 2

Wat als er een tekort is?

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Staples ondanks alle maatregelen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: geen toeslag verlenen of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Pensioenfonds Staples besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer informatie over hoe Pensioenfonds Staples er financieel voor staat, vindt u bij Dekkingsgraden

Wat is korten?

Korten is het verlagen van het pensioen. Dit is een maatregel die genomen kan worden als de financiële positie van het pensioenfonds lange tijd (10 jaar) slecht is. Als er moet worden gekort betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat en voor gewezen deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. Korten van de pensioenen is bij dit fonds nog niet voorgekomen.