Toeslagbeleid

Toekomstbestendige toeslagverlening

De hoogte van de toeslag wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Er bestaat geen recht op toeslag en er wordt hiervoor geen reserve aangehouden. Er kan alleen toeslag plaatsvinden, voor zover dit toekomstbestendig is. Dat wil zeggen dat de financiële positie van het pensioenfonds zodanig is dat het te verlenen toeslagpercentage ook naar verwachting in de toekomst uitgekeerd zal kunnen worden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% wordt geen toeslag toegekend.

Hoe wordt de hoogte van de toeslag berekend?

Als de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt, mag een pensioenfonds volgens de wet toeslag verlenen. Volledig toeslag verlenen is wettelijk pas toegestaan vanaf de grens voor toekomstbestendig indexeren (TBI). 

Beleidsdekkingsgraad Toeslagverlening
<110% Geen toeslagverlening
110% - TBI Gedeeltelijke toeslagverlening
>TBI Volledige toeslagverlening

 

Als de beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en de TBI ligt, dan wordt de mate van toeslagverlening actuarieel berekend, en daarna vermenigvuldigd met de maatstaf. Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers geldt de prijsindex als maatstaf.

Hoewel de financiële positie van het fonds een gedeeltelijke indexatie toe zou staan (eind november 2023 was de beleidsdekkingsgraad 122,7%) zijn de consumentenprijzen in de periode tussen oktober 2022 en oktober 2023 niet gestegen maar juist met bijna 2% gedaald. Hierdoor is er geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen in 2024.