Beleid

Het pensioenfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Samen streven we naar een efficiënte en effectieve uitvoering van de pensioenregeling, zoals in het arbeidsvoorwaardelijke overleg is overeengekomen. 

Op de volgende pagina’s leest u meer over het beleid en de strategie van het pensioenfonds: 

Missie, visie en strategie

Communicatiebeleid

Beleggingsbeleid

Toeslagbeleid

Integriteitsbeleid