Pensioen ontvangen 

Betaaldata 2024: uw pensioen betalen wij elke 22ste van de maand

Valt de 22ste in het weekend? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Bij MijnStaplesPensioen ziet u uw persoonlijke pensioeninformatie.

 

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Belastingen

Wij houden op uw bruto pensioenuitkering een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Pensioenuitkering

Toeslagverlening

Pensioenfonds Staples probeert ieder jaar de pensioenen (zowel pensioenaanspraken als pensioenrechten) te verhogen met maximaal de prijsontwikkeling, zoals die wordt vastgesteld door het CBS. Daarbij houden we ook rekening met de financiële positie van het fonds.  

Hoewel de financiële positie van het fonds een gedeeltelijke indexatie toe zou staan (eind november 2023 was de beleidsdekkingsgraad 122,7%) zijn de consumentenprijzen in de periode tussen oktober 2022 en oktober 2023 niet gestegen maar juist met bijna 2% gedaald. Hierdoor is er geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen in 2024. 

In het toeslagenbeleid staat dat we bij een daling van de consumentenprijzen de pensioenen niet hoeven te verlagen. Dat is dan weer het goede nieuws. Uw pensioen blijft daardoor in 2024 hetzelfde en wordt dus niet verlaagd.

 

Meer informatie over indexatie

Veelgestelde vragen

U ontvangt AOW-pensioen op de dag waarop u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat is voor iedereen verschillend. Op de website van het SVB kunt u aan de hand van uw geboortedatum zien wat uw AOW-leeftijd is. Ook leest u daar de AOW-bedragen.

 

Plezier op het strand
Bureau
Miniatuurvoorbeeld

Welke keuzes hebt u in de pensioenregeling?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld de keuze om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen.

Lees meer

Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples

De vereniging is opgericht op 3 januari 2002 en telt nu ca. 1000 leden.

Kijk wat we voor u als gepensioneerde of toekomstig gepensioneerde kunnen betekenen