Pensioen ontvangen 

Betaaldata

Wij betalen uw pensioen in 2021 op de volgende dagen:

 • vrijdag 22 januari 2021
 • maandag 22 februari 2021
 • maandag 22 maart 2021
 • donderdag 22 april 2021
 • vrijdag 21 mei 2021
 • dinsdag 22 juni 2021
 • donderdag 22 juli 2021
 • vrijdag 20 augustus 2021
 • woensdag 22 september 2021
 • vrijdag 22 oktober 2021
 • maandag 22 november 2021
 • woensdag 22 december 2021

 

Pensioenuitkering

Toeslagverlening

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om per 1 januari 2021 gedeeltelijk toeslag te verlenen. De pensioenen van alle deelnemers worden verhoogd met 0,24%.

Ontvangt u een WAO/WGA-arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan wordt die met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 1,88%.  

Toeslagbeleid
Plezier op het strand
Bureau

Wilt u in contact blijven met uw oude collega's?

Daar is de Vereniging Gepensioneerden buhrmann/ce/staples voor. Die is opgericht op 3 januari 2002 en telt op dit moment ca. 1.000 leden. Kijk op de website van de Vereniging Gepensioneerden buhrmann/ce/staples voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden.

Direct naar de website

Veelgestelde vragen

 • U ontvangt AOW-pensioen op de dag waarop u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat is voor iedereen verschillend. Op de website van het SVB kunt u aan de hand van uw geboortedatum zien wat uw AOW-leeftijd is. 

   

Belastingen

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen op ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties.

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een verzoek om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in te (laten) vullen en terug te sturen. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

 • Een notaris
 • Uw gemeente
 • Justice of peace
 • De lokale politie
 • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika)
 • Een ambassade of consulaat
 • Solicitor
 • Lawyer
 • Attorney at law

Stuur het formulier op tijd terug
Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Uploaden via MijnStaplesPensioen. Ga naar Mijn gegevens en kies Documenten uploaden.
 • Mailen naar pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
 • Per post sturen naar Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC AMSTELVEEN, Nederland.

Wilt u het formulier digitaal terugsturen? Zorg er dan voor dat het document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB. Soms hebben wij het originele bewijsstuk van u nodig, bijvoorbeeld:

 • als de bevoegde autoriteit bij de ondertekening een droogstempel heeft gebruikt (dat is een afdruk in reliëf met een zegel of stempel waarbij geen inkt is gebruikt)
 • als wij hier specifiek om vragen

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Bent u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen om aan te tonen dat u nog in leven bent. Bel of mail voor een afspraak.