Belastingen

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?

De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verlaagd naar 5,43% (was in 2022 5,50%)

  • De bijdrage Zvw betaalt u over uw pensioenuitkering en uw AOW-uitkering.
  • Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 66.956,- in 2023. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. Het bedrag dat te veel is ingehouden krijgt u later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

Loonheffing

Wijzigingen in belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet per 1 januari 2023

De belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2023 aangepast. Wij houden deze bedragen in op uw bruto pensioenuitkering. Dit heeft invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. 

Aangifte doen over het jaar 2022

Hebt u naast uw pensioen van Stichting Pensioenfonds Staples nog een ander inkomen? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2022 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Ontvangt u ook AOW?

Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2023.

Ontvangt u nog géén AOW?

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?

Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2023 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2023.