Hoe wij uw klacht afhandelen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit horen we graag.

 • Bel met ons via 020 426 63 20 van 9.00 - 17.00 uur ma-vr.  Komen we er samen niet uit, dan nemen wij uw klacht verder in behandeling.
 • U kunt ook het online contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar  pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl.
 • Of een brief sturen naar Stichting Pensioenfonds Staples, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.

Geef aan ons door: 

 • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
 • Uw polisnummer.
 • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Hoe wij met uw gegevens omgaan, hebben wij vastgelegd in ons Privacystatement

Hoe behandelen we uw klacht?

 • U ontvangt binnen vijf dagen van ons een ontvangstbevestiging.
 • Wij bellen u om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.
 • U ontvangt binnen 4 weken* na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht.
 • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen 4 weken* uw klacht met motivatie bij het bestuur van het pensioenfonds indienen.
 • Het bestuur onderzoekt uw klacht. Uiterlijk 4 weken* na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van het bestuur.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er binnen het pensioenfonds geen bezwaarmogelijkheid meer. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Hier kunt u ook terecht als uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement na 12 weken* nog niet is afgehandeld.
 • U kunt altijd uw klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter. Voor meer informatie kijk op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

(*) Wanneer wij meer informatie van u nodig hebben om uw klacht goed te kunnen beantwoorden, worden de genoemde termijnen verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie van u te ontvangen.

 

Geschilleninstantie Pensioenfondsen vanaf 1 januari 2024

U kunt vanaf 1 januari 2024 uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Dit doet u kosteloos. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen in het geval de interne klachtenprocedure volledig is doorlopen. Hier kunt u ook terecht als uw klacht na 12 weken* nog niet is afgehandeld. De klacht moet betrekking hebben op de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. U leest er meer over op de website www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

De informatie over de Geschilleninstantie Pensioenfondsen is opgenomen in klachtenprocedure van het pensioenfonds. Die kunt u op deze pagina downloaden.

(*) Wanneer wij meer informatie van u nodig hebben om uw klacht goed te kunnen beantwoorden, worden de genoemde termijnen verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie van u te ontvangen.

 

Bijlage Grootte
356.1 kB