Hoe wij uw klacht afhandelen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit horen we graag.

 • Bel met ons via 020 426 63 20 van 9.00 - 17.00 uur ma-vr.  Komen we er samen niet uit, dan nemen wij uw klacht verder in behandeling.
 • U kunt ook het online contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar  pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl.
 • Of een brief sturen naar Stichting Pensioenfonds Staples, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.

Geef aan ons door: 

 • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
 • Uw polisnummer.
 • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Hoe behandelen we uw klacht?

 • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
 • Wij bellen u om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.
 • U ontvangt binnen 4 weken na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht.
 • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen 4 weken uw klacht met motivatie bij het bestuur van het pensioenfonds indienen.
 • Het bestuur onderzoekt uw klacht. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van het bestuur.
 • Bent u het niet eens met de reactie van het bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan kunt u schriftelijk een klacht indien bij de Ombudsman Pensioenen.
 • U kunt altijd uw klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter.

De uitgebreide klachtenprocedure kunt u hieronder nalezen.

Bijlage Grootte
155.48 kB