Hoe wij uw klacht afhandelen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit horen we graag.

 • Bel met ons via 020 426 63 20 van 9.00 - 17.00 uur ma-vr.  Komen we er samen niet uit, dan nemen wij uw klacht verder in behandeling.
 • U kunt ook het online contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar  pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl.
 • Of een brief sturen naar Stichting Pensioenfonds Staples, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.

Geef aan ons door: 

 • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
 • Uw polisnummer.
 • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Hoe wij met uw gegevens omgaan, hebben wij vastgelegd in ons Privacystatement

Hoe behandelen we uw klacht?

 • U ontvangt binnen vijf dagen van ons een ontvangstbevestiging.
 • Wij bellen u om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.
 • U ontvangt binnen 4 weken* na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht.
 • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen 4 weken* uw klacht met motivatie bij het bestuur van het pensioenfonds indienen.
 • Het bestuur onderzoekt uw klacht. Uiterlijk 4 weken* na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van het bestuur.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er binnen het pensioenfonds geen bezwaarmogelijkheid meer. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Hier kunt u ook terecht als uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement na 12 weken* nog niet is afgehandeld.
 • U kunt altijd uw klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter. Voor meer informatie kijk op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

(*) Wanneer wij meer informatie van u nodig hebben om uw klacht goed te kunnen beantwoorden, worden de genoemde termijnen verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie van u te ontvangen.

 

Geschilleninstantie Pensioenfondsen vanaf 1 januari 2024

U kunt vanaf 1 januari 2024 uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Dit doet u kosteloos. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen in het geval de interne klachtenprocedure volledig is doorlopen. Hier kunt u ook terecht als uw klacht na 12 weken* nog niet is afgehandeld. De klacht moet betrekking hebben op de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. U leest er meer over op de website www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

De informatie over de Geschilleninstantie Pensioenfondsen moet nog opgenomen worden in klachtenbrochure van het pensioenfonds. Deze wordt begin 2024 op deze website gepubliceerd.

(*) Wanneer wij meer informatie van u nodig hebben om uw klacht goed te kunnen beantwoorden, worden de genoemde termijnen verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie van u te ontvangen.

 

Bijlage Grootte
155.48 kB