Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Privacy

De Stichting Pensioenfonds Staples (hierna het fonds) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, bestuurders en opdrachtgevers. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het fonds verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en de Uitvoeringswet-AVG (hierna U-AVG). Het fonds verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in de artikelen 5 en 6 van de AVG.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de verwerking van uw pensioenaanspraken en de mogelijke aanvraag van een (aanvullende) dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw pensioenaanspraken en de mogelijke aanvraag van een (aanvullende) dienst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van het fonds, zoals statistische analyses, beveiliging rondom de website of portal en om u te informeren over uw pensioenaanspraken of (algemene) ontwikkelingen daaromtrent.

Recht op inzage, correctie en uw andere rechten
Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen de wettelijke termijn van een maand een overzicht van uw gegevens verstrekken, conform artikel 15 AVG. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk om correctie of verwijdering van de gegevens verzoeken. U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en (laten) aanpassen.

Een dergelijk verzoek moet u richten aan het Stichting Pensioenfonds Staples, Afdeling Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC  Amstelveen. Om uw verzoek in behandeling te nemen ontvangen wij graag een kopie van uw legitimatiebewijs. Deze kopie dient u te maken door middel van de richtlijn of applicatie KopieID van de overheid. Binnen de wettelijke termijn van een maand ontvangt u bericht of en in welke mate aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet bij gerichte uitingen
Persoonsgegevens worden door het fonds ook gebruikt om u gericht te informeren over uw pensioen en aanvullende diensten en informatie die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit doorgeven via een mail aan privacy@pensioenfondsstaples.nl of schriftelijk aan het fonds. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen of informeren.

Website, portal en cookies
Wanneer u onze website of portal bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde (geraadpleegde) pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt is en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van cyberveiligheid en analyses omtrent gebruik gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website of portal bezoekt.

Vragen
Als u vragen heeft over het privacy statement of over de wijze waarop het fonds met persoonsgegevens omgaat, kunt u zich wenden tot de privacyfunctionaris van het fonds, Stichting Pensioenfonds Staples, Afdeling Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC  Amstelveen of via een email aan privacy@pensioenfondsstaples.nl.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage