Maatschappelijk verantwoord beleggen 

Wij houden rekening met het milieu, sociale aspecten en degelijk bestuur

Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent dat we bij het beleggen van uw pensioen rekening houden met het milieusociale aspecten en degelijk bestuur. Dit wordt ook wel ESG genoemd (environmental, social, governance). 

Wij zien maatschappelijk verantwoord beleggen als een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dit betekent dat maatschappelijk verantwoord beleggen wordt toegepast in elke stap van de beleggingscyclus, in elke investeringsbeslissing. Het pensioenfonds neemt informatie over ESG-factoren mee in alle beleggingsbeslissingen. Onze doelstelling is om een verantwoord beleid te voeren, waarin ook de deelnemers zich kunnen herkennen. Het fonds wil transparant zijn over het gevoerde beleid, en over de effecten van dit beleid (voor zover direct zichtbaar).

 

Onze visie op maatschappelijk verantwoord beleggen

Voor een pensioenfonds is het beleggingsbeleid, naast de andere financiële sturingsmiddelen, voor het verschaffen van een goed en betaalbaar pensioen van cruciaal belang. Onze visie is dat maatschappelijk verantwoord beleggen bijdraagt aan onze lange termijn doelstelling. Maatschappelijk verantwoord beleggen staat bij ons in functie van de primaire doelstellingen van het pensioenfonds.

Onze stem gebruiken

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Hoe wij stemmen kunt u volgen via onze stemrapportages.

 

Het gesprek aangaan

Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid). Wij rapporteren over deze gesprekken in onze engagementrapportages

Waar we wel in beleggen

Klik door voor een overzicht van onze beursgenoteerde beleggingen. 

Waar we niet in beleggen

Wij hebben een uitsluitingenbeleid voor landen en een uitsluitingenbeleid voor ondernemingen. Lees hier meer over op pagina 16 van ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. 

Meer weten over ons beleid?

U vindt hier de volgende documenten:

  • MVB-beleid
  • Verklaring beleggingsbeginselen
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)