Nuttige adressen

Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples

Secretariaat:
Postbus 2131
2400 CC  ALPHEN AAN DEN RIJN
06 37 61 31 40
www.gepensioneerdenbuhrmann.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
070 – 333 44 44
www.minszw.nl

 

Sociale Verzekeringsbank

Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats.
U kunt dit nalezen op www.svb.org.

UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)

Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats.
U kunt dit nalezen op www.uwv.nl.
Telefoon: 0900 - 9294

Ombudsman Pensioenen

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
070 – 3 499 620
www.ombudsmanpensioenen.nl

Nibud

Bereken uw inkomen na pensionering met behulp van
Pensioen-schijf-van-vijf

Wijzeringeldzaken

Wegwijzer naar informatie over allerlei financiële zaken, waaronder pensioen.
www.wijzeringeldzaken.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoe u ervoor staat met uw pensioen en AOW en wat uw nabestaanden krijgen als u zou overlijden.
Deze site is alleen bestemd voor actieve en gewezen deelnemers, dus voor diegenen die nog geen pensioen ontvangen.