Kerncijfers

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

Deelnemers (aantallen)

         
Actieve deelnemers  868 1.156 1.530¹) 1.529¹) 1.762¹)
Gewezen deelnemers 4.622 4.731 4.846 5.058 4.886
Pensioengerechtigden 4.622 4.615 4.632 4.614 4.610
Totaal 10.112 10.541 11.038 11.240 11.313
           

Pensioenactiviteiten

         
Totaal premie 8.150 8.363 9.455 9.033 8.994
Feitelijke premie 7.779 8.566 9.455 9.033 8.994
Kostendekkende premie 7.567 7.630 9.119 8.942 8.985
Pensioenuitkeringen 33.998 34.875 35.111 35.219 35.724
Pensioenuitvoeringskosten 1.568 1.458 1.584 1.398 1.519
           

Vermogen (bedragen in duizenden euro's)

         
Aanwezig eigen vermogen 127.883 114.988 131.331 109.020 97.119
Vereist eigen vermogen volgens FTK 118.244 123.675 100.598 78.471 98.490
Technische voorziening voor risico pensioenfonds 742.365 720.403 718.507 642.613 684.024
Gemiddelde rekenrente technische voorziening 1,2% 1,6% 1,7% 2,6% 2,3%
Technische voorziening voor risico deelnemers 6.567 6.081 6.365 4.988 4.191
           

Dekkingsgraad

         
Nominale dekkingsgraad 117,1% 115,8% 118,3% 117,0% 114,2%
Beleidsdekkingsgraad 111,9% 117,3% 119,4% nvt nvt
Vereiste dekkingsgraad volgens FTK 115,9% 117,0% 113,9% 112,2% 114,6%
Reële dekkingsgraad 93,3% 93,1% 91,7% 88,6% 84,2%
           

Toeslagverlening

         
Pensioenrechten actieve deelnemers 1,00% 1,00% 1,00% 0,99% 1,00%
Premievrije pensioenrechten en ingegane pensioenen 0,07% 0,31% 0,28% 0,33% 0,45%
           

Beleggingen

         
Vastgoed 59.182 68.747 70.353 54.636 62.067
Aandelen 235.927 222.067 232.081 201.654 212.587
Vastrentende waarden 564.871 529.640 515.119 485.170 456.044
Overig, per saldo -2.188 1.193 16.222 -4.690 34.404
           
Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds 857.792 821.647 833.775 736.770 765.102
Beleggingen voor risico deelnemers 6.567 6.081 6.365 4.988 4.191
           

Rendement beleggingen

         
Vóór kosten vermogensbeheer 7,9% 1,8% 17,4% 0,2% 15,5%
Na kosten vermogensbeheer 7,4% 1,3% 16,9% -0,2% 15,1%
           

Kostenratio's

         
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer          
(bedragen in euro's) 285 251 257 228 233
Kosten vermogensbeheer / gemiddeld           
belegd vermogen 0,51% 0,52% 0,47% 0,45% 0,45%
Transactiekosten / gemiddeld belegd vermogen 0,10% 0,10% 0,10% 0,14% 0,14%

 

Meer cijfers vind u in het jaarverslag 2016.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte met de e-nieuwsbrief.

Lees oude edities Ik meld me aan