Commissies & organen

Beleggings- en controle commissie

R.A.L. Monnens, voorzitter
F.P. Lamein

Fiduciair manager
BNP Paribas Investment Partners

Externe deskundigen
Drs. B.P.H. Puijn RBA
Drs. M. Iglesias del Sol

Secretariaat
Willis Towers Watson Netherlands

Risk manager
KAS Bank N.V.

Verantwoordingsorgaan

Vertegenwoordiger namens de aangesloten onderneming
De heer R. Pauptit
Vacature

Vertegenwoordiger namens de actieve deelnemers en gewezen deelnemers  
Ir. G. Altena, secretaris

Vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden
Voorzitter: Drs. H. Winkel
D. de Rooij
H.B. Albers

Visitatiecommissie

Het pensioenfonds draagt zorg voor de organisatie van het Interntoezicht. Het gaat daarbij om het beoordelen van de beleids- en bestuur procedures, de interne beheersing, de manier waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de manier waarop wordt omgegaan met risicomanagement.

Het Intern toezicht wordt bij ons fonds uitgevoerd door de visitatiecommissie.

Onze visitatiecommissie bestaat uit:

  • mevrouw A. Doornink
  • de heer Ir. N. Swagers
  • de heer Drs. L.G. van den Hoek AAG