Commissies & organen

Beleggings- en controle commissie

R.A.L. Monnens, voorzitter

F.P. Lamein

Fiduciair manager

BNP Paribas Investment PartnersExterne deskundigen

Drs. B.P.H. Puijn RBA

Drs. M. Iglesias del Sol

Secretariaat

Willis Towers Watson NetherlandsRisk manager

KAS Bank N.V.

Verantwoordingsorgaan

Vertegenwoordiger namens de aangesloten onderneming

De heer R. Pauptit

Vacature

Vertegenwoordiger namens de actieve deelnemers en gewezen deelnemers  

Ir. G. Altena, secretaris

Vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden

Voorzitter: Drs. H. Winkel

D. de Rooij

H.B. Albers

Visitatiecommissie

Het pensioenfonds draagt zorg voor de organisatie van het Interntoezicht. Het gaat daarbij om het beoordelen van de beleids- en bestuur procedures, de interne beheersing, de manier waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de manier waarop wordt omgegaan met risicomanagement.Het Intern toezicht wordt bij ons fonds uitgevoerd door de visitatiecommissie.Onze visitatiecommissie bestaat uit:

  • mevrouw A. Doornink
  • de heer Ir. N. Swagers
  • de heer Drs. L.G. van den Hoek AAG