Nieuwsbericht

Geen aanpassing van de pensioenen vanwege daling van de prijzen

18 december 2023

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples heeft besloten dat de pensioenen in 2024 niet verhoogd kunnen worden. We begrijpen dat dit een teleurstellend bericht is. Daarom leggen we graag uit waarom dit besluit is genomen.

Pensioenfonds Staples probeert ieder jaar de pensioenen (zowel pensioenaanspraken als pensioenrechten) te verhogen met maximaal de prijsontwikkeling, zoals die wordt vastgesteld door het CBS. Daarbij houden we ook rekening met de financiële positie van het fonds.  

Hoewel de financiële positie van het fonds een gedeeltelijke indexatie toe zou staan (eind november was de beleidsdekkingsgraad 122,7%) zijn de consumentenprijzen in de periode tussen oktober 2022 en oktober 2023 niet gestegen maar juist met bijna 2% gedaald. Hierdoor is er geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen in 2024. 

Voor onze deelnemers geldt de afgeleide consumentenprijsindex als uitgangspunt voor het verhogen van de pensioenen. Het bestuur heeft gekeken of de pensioenen toch nog zouden kunnen worden verhoogd door af te wijken van ons toeslagenbeleid, maar zag daartoe geen mogelijkheid. 

In het toeslagenbeleid staat dat we bij een daling van de consumentenprijzen de pensioenen niet hoeven te verlagen. Dat is dan weer het goede nieuws. Uw pensioen blijft daardoor in 2024 hetzelfde en wordt dus niet verlaagd.