Nieuws

11 januari 2017

Nieuwsbericht

Eind januari ontvangen gepensioneerden hun jaaropgave

Hebt u in 2016 een pensioenuitkering van ons gekregen? Dan ontvangt u eind januari uw jaaropgave 2016. Hierop ziet u onder andere hoeveel pensioen u in 2016 van ons hebt ontvangen en hoeveel belasting en premies zijn afgedragen. De jaaropgave 2016 sturen wij mee met de pensioenspecificatie 2017.
23 december 2016

Nieuwsbericht

Toeslagen 2017

Actieve deelnemers Verhoging van uw opgebouwde pensioenen met 1%. Een beperkt deel van de kosten voor deze toeslag wordt betaald door de werkgever. Gepensioneerden en de gewezen deelnemers Verhoging van uw ingegane c.q. opgebouwde pensioen met 0,07%.
7 december 2016

Nieuwsbericht

Begin 2017 inloggen met DigiD

Om nog makkelijker in te loggen op MijnStaplesPensioen kunt u vanaf begin 2017 uw DigiD gebruiken. Zo hebt u maar één inlogcode nodig om zowel uw zaken met de overheid als uw pensioenzaken te regelen. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. Dat kan via de website digid.nl. Nog niet iedereen kan op dit moment gebruik maken van MijnStaplesPensioen, zoals bijvoorbeeld pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. Met de invoering van DigiD krijgen ook deze groepen toegang tot MijnStaplesPensioen. U wordt hierover nog apart geïnformeerd.
7 december 2016

Nieuwsbericht

Toekomst van het pensioenfonds

De laatste tijd krijgt het fonds vragen binnen over de toekomst van het fonds. Aanleiding voor deze vragen is waarschijnlijk dat het fonds krimpt, onder andere omdat er geen nieuwe deelnemers meer toetreden tot het fonds. Het bestuur van het fonds heeft zich verdiept in de risico’s die een krimpend fonds loopt en daar een uitgebreide analyse van gemaakt. Naar aanleiding van deze analyse is een kwetsbaarheidsmatrix opgesteld. Aan de hand van deze matrix bekijkt het bestuur voortdurend of het de beste oplossing is voor alle belanghebbenden om als zelfstandig pensioenfonds verder te gaan en/...
7 december 2016

Nieuwsbericht

Vertegenwoordiging VGB in pensioenfondsbestuur

Enkele VGB-leden zitten namens alle pensioengerechtigden in het bestuur en andere organen van het pensioenfonds. Een keer in de drie jaar vraagt het pensioenfonds aan alle (ca. 4200) gepensioneerden of zij hier nog steeds achter staan. Uit de stemming blijkt dat een ruime meerderheid (92%) van de inzenders van het stemformulier (ca. 2300) het vertrouwen heeft dat de VGB hen goed vertegenwoordigt. Wilt u meer weten over de kandidaatstelling voor het bestuur, raadpleeg dan het huishoudelijk reglement op de website.
7 december 2016

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief november 2016

In november is het nieuws van Pensioenfonds Staples voor het eerst ook per digitale nieuwsbrief verstuurd. Had u zich daarvoor aangemeld, dan hebt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Hebt u zich nog niet aangemeld, dan hebt u het nieuws per post ontvangen.  Hier kunt u de nieuwsbrief digitaal bekijken. Wilt u in de toekomst digitaal op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen bij uw pensioenfonds. Meld u hier aan.
10 november 2016

Nieuwsbericht

Verhoging AOW-leeftijd in 2022

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat naar aanleiding van de gestegen levensverwachting de AOW-leeftijd vanaf 2022 wordt verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bent u geboren na 30 september 1955? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Wilt u weten wat uw verwachte AOW-leeftijd is? Vul uw geboortedatum in op de AOW-tool. Wilt u meer weten over de AOW? Lees hier meer over AOW. 
4 oktober 2016

Nieuwsbericht

Uw instemming is nodig

Deze week ontvangen alle gepensioneerden van Pensioenfonds Staples een brief over vertegenwoordiging door de Vereniging van Gepensioneerden Buhrmann/CE/ Staples ( VGB). VGB-leden zitten namens de gepensioneerden in het bestuur en in andere organen van het pensioenfonds. Een keer per drie jaar wordt getoetst of u als gepensioneerde ermee instemt dat de VGB u ook in de komende drie jaar vertegenwoordigt bij uw pensioenfonds. Het is daarom belangrijk dat u het antwoordformulier dat bij de brief is gevoegd invult en voor 1 november terugstuurt via de antwoordenvelop. Wil u meer weten over de veren...
9 september 2016

Nieuwsbericht

Eerste e-nieuwsbrief verschijnt in het najaar

Via deze website kunt u zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief. Veel deelnemers van het pensioenfonds hebben dit al gedaan. De e- nieuwsbrief verschijnt voor het eerst in het najaar van dit jaar. Als u zich hebt aangemeld ontvangt u de nieuwsbrief per e-mail. U leest dan het laatste nieuws en ontwikkelingen rond uw pensioen en uw pensioenfonds. De nieuwsbrief zal ongeveer vier keer per jaar verschijnen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de e-nieuwsbrief. In augustus hebben alle actieve deelnemers en gepensioneerden per post het verkorte jaarverslag on...
9 augustus 2016

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief Pensioenfonds Staples - augustus 2016

Vandaag ontvangt u de nieuwsbrief van Pensioenfonds Staples. In deze nieuwsbrief leest u een terugblik op 2015, over de toekomst van het pensioenfonds, de kerncijfers en een gesprek met de secretaris van het bestuur Peter Martens.