Nieuws

12 april 2016

Nieuwsbericht

Lage rente drukt dekkingsgraad

Eind maart 2016 is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples 115,4%. Op basis van deze dekkingsgraad neemt het pensioenfonds beslissingen, bijvoorbeeld over eventuele verhoging danwel verlaging van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Net als alle pensioenfondsen in Nederland heeft ook ons pensioenfonds last van de lage rente. Dat is te zien in de maandelijkse dekkingsgraad. Die was eind maart 110,1%, een stuk lager dus dan het gemiddelde van het afgelopen jaar. Waarom is de lage rente van invloed op ...
30 maart 2016

Nieuwsbericht

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2016

Actieve deelnemers en deelnemers die een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen zullen de UPO op 14 mei 2016 ontvangen. Gepensioneerden ontvangen hun UPO op 9 april 2016.
23 februari 2016

Nieuwsbericht

Pensioenregeling

Voor Aanvulling I van het pensioenreglement 2015 klik hier. Voor een korte samenvatting van het pensioenreglement zie Pensioen 1-2-3 klik hier. Voor uw actuele pensioenbedragen verwijzen wij naar Mijn Pensioen.
22 februari 2016

Nieuwsbericht

Toeslagen 2016

Actieve deelnemers Verhoging van uw opgebouwde pensioenen met 1%. Een beperkt deel van de kosten voor deze toeslag wordt betaald door de werkgever. Gepensioneerden en de gewezen deelnemers Verhoging van uw ingegane c.q. opgebouwde pensioen met 0,31%.