Nieuws

6 september 2017

Nieuwsbericht

Gewezen deelnemers nu ook toegang tot pensioenplanner

Bent u deelnemer geweest bij Pensioenfonds Staples? En hebt u uw pensioen niet overgedragen naar een ander pensioenfonds? Dan kunt u vanaf deze week uw opgebouwde pensioen bekijken in de pensioenplanner. U kunt daar verschillende keuzemogelijkheden uitproberen, voor als u straks met pensioen gaat. Wilt u bijvoorbeeld eerder met pensioen? Of wilt u een deel van het partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Kijk in de planner voor alle mogelijkheden. U vindt de pensioenplanner in MijnStaplesPensioen. Log in met uw DigiD.
4 september 2017

Nieuwsbericht

Uw mening is belangrijk

Deze week start het pensioenfonds met een deelnemersonderzoek. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de communicatie en dienstverlening van het pensioenfonds. Wat gaat er goed? En wat kan er beter? Helpt u mee? Zit u in de steekproef? Dan ontvangt u per brief of e-mail een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Omdat we maar een klein fonds zijn is het belangrijk om zoveel mogelijk reacties te krijgen. U doet mee door naar www.tns-nipo.com/meedoen te gaan en uw persoonlijke inlogcode in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. TNS NIPO voert het onderzo...
29 augustus 2017

Nieuwsbericht

Verkort jaarverslag 2016 verstuurd

Vandaag of morgen ontvangt u het verkorte jaarverslag in de brievenbus. We kijken terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2016. Op alle beleidsterreinen is hard gewerkt. De beleidsdekkingsgraad daalde, maar de algehele conditie van het fonds op financieel gebied en qua bestuursstructuur was en is op peil. Lees in het verkorte jaarverslag verder over de toekomst van het fonds en bekijk de belangrijke feiten en cijfers in een overzichtelijke infographic. Leest u het verkorte jaarverslag liever online? U vindt hem hier.
16 augustus 2017

Nieuwsbericht

Digitale nieuwsbrief verzonden

Vanmiddag is er weer een digitale nieuwsbrief verzonden naar alle abonnees. Deze keer nieuws over onder andere het Uniform Pensioenoverzicht, de financiële positie van het pensioenfonds en het aankomende deelnemersonderzoek. Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom uw pensioen en uw pensioenfonds? Meld u dan hier aan en ontvang de volgende editie in uw mailbox. U kunt de eerder verstuurde edities hier teruglezen.
4 augustus 2017

Nieuwsbericht

Uw Uniform Pensioenoverzicht wordt verstuurd

Morgen ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in de brievenbus of digitaal in MijnStaplesPensioen. Op uw UPO ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Bent u al met pensioen? Dan ontvangt u ook een UPO. Hierop ziet u hoeveel pensioen u nu ontvangt en nog gaat ontvangen. We versturen ook pensioenoverzichten aan gewezen deelnemers, ex-partners, nabestaanden en aan arbeidsongeschikte deelnemers. Hebt u vragen over uw UPO? Kijk bij de toelichting UPO 2017. UPO ook online In de Pensioenplanner kunt u uw UPO ook online bekijken. U logt eenvoudig in met uw DigiD. Hebt u int...
2 augustus 2017

Nieuwsbericht

Benieuwd naar wat we hebben bereikt in 2016?

Het bestuur heeft in 2016 hard gewerkt op alle beleidsterreinen. Het integraal riskmanagement is bijvoorbeeld verder verdiept en er is een nieuw communicatiebeleidskader. Er zijn belangrijke stappen gezet in het kader van privacywetgeving en er is een nieuw beleggingsplan vastgesteld, mede op basis van een ALM-studie.  De conditie van het fonds is – financieel en qua governance – op peil. Financiële positie In 2016 is de beleidsdekkingsgraad flink gedaald, van 117,3% (eind 2015) naar 111,9% (eind 2016). De actuele dekkingsgraad is juist gestegen in die periode, van 115,8% (eind 2015) naar...
31 juli 2017

Nieuwsbericht

Beleidsdekkingsgraad gestegen naar 117% (eind juni 2017)

De beleidsdekkingsgraad van Staples Pensioenfonds is eind juni 2017 117%. Hij is daarmee gestegen ten opzichte van mei 2017. Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad is gestegen van 121,6% eind mei 2017 naar 122% eind juni 2017. Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
12 juni 2017

Nieuwsbericht

Beleidsdekkingsgraad eind mei 2017 116%

De beleidsdekkingsgraad van Staples Pensioenfonds is eind mei 2017 116%. Hij is daarmee gestegen ten opzichte van april 2017. Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad (116,2%) uitkomt , is er een herstelplan van kracht.  De actuele dekkingsgraad is gestegen van 120,9% eind april 2017 naar 121,6% eind mei 2017. Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pa...
8 juni 2017

Nieuwsbericht

55-plussers straks grootste groep beroepsbevolking

Over vier jaar zijn 55-plussers de allergrootste groep in de potentiële beroepsbevolking, voorspelt Rob Witjes van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De arbeidsparticipatie onder die groep is de laatste jaren spectaculair toegenomen. Van de 55- tot 65-jarigen werkte in 2008 maar 51 procent. In 2016 is dit gestegen tot 63 procent. Nederlandse werknemers werken langer door en gaan dus later met pensioen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen werknemers vorig jaar gemiddeld met 64 jaar en 5 maanden met pensioen.  Bij Pensioenfonds S...
26 mei 2017

Nieuwsbericht

Digitale post in MijnStaplesPensioen

Alle deelnemers van Pensioenfonds Staples hebben sinds deze week toegang tot MijnStaplesPensioen. Hier ontvangt u vanaf nu digitaal uw pensioendocumenten. Om uw digitale post te bekijken gaat u naar MijnStaplesPensioen en logt u in met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag uw DigiD dan aan via digid.nl.  Geef uw e-mailadres aan ons door in MijnStaplesPensioen Wij willen u graag per e-mail informeren als er digitale post voor u klaar staat. Geef daarom uw e-mailadres aan ons door via MijnStaplesPensioen. Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven via MijnStaplesPensioen...