Nieuws

4 oktober 2016

Nieuwsbericht

Uw instemming is nodig

Deze week ontvangen alle gepensioneerden van Pensioenfonds Staples een brief over vertegenwoordiging door de Vereniging van Gepensioneerden Buhrmann/CE/ Staples ( VGB). VGB-leden zitten namens de gepensioneerden in het bestuur en in andere organen van het pensioenfonds. Een keer per drie jaar wordt getoetst of u als gepensioneerde ermee instemt dat de VGB u ook in de komende drie jaar vertegenwoordigt bij uw pensioenfonds. Het is daarom belangrijk dat u het antwoordformulier dat bij de brief is gevoegd invult en voor 1 november terugstuurt via de antwoordenvelop. Wil u meer weten over de veren...
9 september 2016

Nieuwsbericht

Eerste e-nieuwsbrief verschijnt in het najaar

Via deze website kunt u zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief. Veel deelnemers van het pensioenfonds hebben dit al gedaan. De e- nieuwsbrief verschijnt voor het eerst in het najaar van dit jaar. Als u zich hebt aangemeld ontvangt u de nieuwsbrief per e-mail. U leest dan het laatste nieuws en ontwikkelingen rond uw pensioen en uw pensioenfonds. De nieuwsbrief zal ongeveer vier keer per jaar verschijnen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de e-nieuwsbrief. In augustus hebben alle actieve deelnemers en gepensioneerden per post het verkorte jaarverslag ontvangen. H...
9 augustus 2016

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief Pensioenfonds Staples - augustus 2016

Vandaag ontvangt u de nieuwsbrief van Pensioenfonds Staples. In deze nieuwsbrief leest u een terugblik op 2015, over de toekomst van het pensioenfonds, de kerncijfers en een gesprek met de secretaris van het bestuur Peter Martens.
21 juni 2016

Nieuwsbericht

Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Het jaarverslag van Pensioenfonds Staples over het jaar 2015 is gepubliceerd. Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. Het jaarverslag is te downloaden van deze website. Ontvangt u het jaarverslag liever op papier, dan kunt u dat aanvragen via dit formulier. Binnenkort verschijnt ook een verkorte versie van het jaarverslag.
31 mei 2016

Nieuwsbericht

Uniform Pensioenoverzicht 1 juni op de mat

Op woensdag 1 juni ontvangen actieve deelnemers van Pensioenfonds Staples het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht ziet u onder andere hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Staples. Vanaf volgend jaar is uw UPO alleen nog digitaal beschikbaar via MijnStaplesPensioen. U kunt inloggen op MijnStaplesPensioen met uw polisnummer en uw wachtwoord dat in de begeleidende brief bij uw UPO is opgenomen. Meer informatie vindt u op de pagina over het UPO. Hebt u interesse in een spreekuur om uw pensioenvragen in een persoonlijk gesprek aan een pensioenprofessional te stellen? Da...
12 april 2016

Nieuwsbericht

Toekomst Pensioenfonds

Door de groeiende groep pensioengerechtigden is Pensioenfonds Staples in 2014 door De Nederlandsche Bank (DNB) aangemerkt als een kwetsbaar pensioenfonds. Pensioenfonds Staples is zich hiervan bewust en heeft de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds op de lange termijn onderzocht. Het pensioenfonds heeft een uitgebreide kwetsbaarheidsmatrix opgesteld waarin onder andere de verschillende eisen van DNB zijn opgenomen. Diverse opties worden bekeken, zoals het aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds of de overgang naar een verzekeraar. Op basis van de uitkomsten ziet Pensioenfonds Staple...
12 april 2016

Nieuwsbericht

Lage rente drukt dekkingsgraad

Eind maart 2016 is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples 115,4%. Op basis van deze dekkingsgraad neemt het pensioenfonds beslissingen, bijvoorbeeld over eventuele verhoging danwel verlaging van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Net als alle pensioenfondsen in Nederland heeft ook ons pensioenfonds last van de lage rente. Dat is te zien in de maandelijkse dekkingsgraad. Die was eind maart 110,1%, een stuk lager dus dan het gemiddelde van het afgelopen jaar. Waarom is de lage rente van invloed op ...
30 maart 2016

Nieuwsbericht

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2016

Actieve deelnemers en deelnemers die een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen zullen de UPO op 14 mei 2016 ontvangen. Gepensioneerden ontvangen hun UPO op 9 april 2016.
23 februari 2016

Nieuwsbericht

Pensioenregeling

Voor Aanvulling I van het pensioenreglement 2015 klik hier. Voor een korte samenvatting van het pensioenreglement zie Pensioen 1-2-3 klik hier. Voor uw actuele pensioenbedragen verwijzen wij naar Mijn Pensioen.
22 februari 2016

Nieuwsbericht

Toeslagen 2016

Actieve deelnemers Verhoging van uw opgebouwde pensioenen met 1%. Een beperkt deel van de kosten voor deze toeslag wordt betaald door de werkgever. Gepensioneerden en de gewezen deelnemers Verhoging van uw ingegane c.q. opgebouwde pensioen met 0,31%.