Nieuwsbericht

Volledige indexatie per 1 januari 2022

20 december 2021

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2022 met 4,00% te verhogen (= 3,28% volledige indexatie + 0,72% inhaalindexatie).

Voor onze deelnemers geldt de prijsindex als maatstaf voor het indexeren van de pensioenen. Deze is per 1 januari 2022 3,28%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2022 met 4,00% te verhogen (= 3,28% volledige indexatie + 0,72% inhaalindexatie).

Om te kunnen indexeren moet het bestuur rekening houden met wettelijke regels. We mogen pas volledig indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 123,3%. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 127,2%, en is daarom hoog genoeg om volledig te kunnen indexeren plus inhaalindexatie.

We hebben dit resultaat dankzij een hoge beleidsdekkingsgraad weten te behalen. We zijn als bestuur blij met dit resultaat.