Nieuwsbericht

Uitkomsten risicobereidheidsonderzoek

20 december 2021

Eind september 2021 vroegen we u om deel te nemen aan ons risicobereidheidsonderzoek. We wilden van u weten hoe u aankijkt tegen zekerheid en risico’s als het gaat om uw pensioen. In totaal hebben 862 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. We zijn u hier zeer dankbaar voor. Uw mening geeft ons belangrijke input om de koers van het fonds naar de toekomst toe vast te kunnen stellen.

Deelnemers risiconeutraal tot risicoavers

Door de ingevulde vragenlijst hebben we beter inzicht gekregen in hoe u aankijkt tegen de risico’s rondom beleggen en verantwoord beleggen. De meerderheid van de respondenten heeft aangegeven risiconeutraal tot risicoavers te zijn als het gaat over hun pensioenuitkering. Gepensioneerden deelnemers geven eerder aan minder snel risico te willen nemen als het gaat om hun pensioenuitkering dan deelnemers die nog niet met pensioen zijn.

Voor een overstap naar een gegarandeerde uitkering (buyout) zijn de deelnemers verdeeld. Ongeveer 1/3e deel van de respondenten staat open voor een vaste uitkering, 1/3e deel twijfelt en 1/3e deel is hier niet geïnteresseerd in. Kijkend naar zowel de risicobereidheid als het risicodraagvlak van de deelnemers, is een gegarandeerde uitkering niet ongepast, maar ook niet vanzelfsprekend.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de deelnemerspopulatie welwillend tegenover MVB staat en bereid is om hiervoor hogere kosten of extra risico’s rondom hun pensioenuitkering te accepteren.