Nieuwsbericht

Wetsvoorstel met nieuwe pensioenregels naar de 2e kamer

10 mei 2022

Eind maart heeft de minister het langverwachte wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Of deze te verwachten wetgeving ook effect heeft op uw pensioen bij het Pensioenfonds Staples wordt door het bestuur nader bestudeerd.

Het Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten pensioenfonds waarin geen premie meer wordt betaald voor verdere pensioenopbouw, en waarbij de werkgever sinds eind 2021 geen actieve rol meer speelt.

Gesloten pensioenfondsen met een actieve werkgever staan voor de keuze om met de bestaande pensioenregeling door te gaan of dat ze de in het verleden opgebouwde pensioenen gaan omzetten naar de nieuwe pensioenregeling (het zogenoemde ‘invaren’).

Het bestuur heeft de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord nauwlettend gevolgd. Zonder actieve werkgever heeft het gesloten pensioenfonds Staples binnen de momenteel voorgestelde wetgeving echter geen mogelijkheden over te gaan naar het nieuwe stelsel.

We bestuderen als bestuur alle toekomstalternatieven, nu duidelijker is geworden welke (on)mogelijkheden de nieuwe wet mogelijkerwijs zal bieden.

Bij het maken van de toekomstige keuzes staat bij het bestuur van het pensioenfonds centraal wat het meest gunstig is voor de deelnemers van het pensioenfonds.

Wat betekent dit voor uw pensioen op dit moment?
Op dit moment verandert er niets aan de pensioenregeling. Uw pensioen en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige regeling. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 63 20 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl

Veelgestelde vragen

  • Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

  • Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

  • Als de Tweede Kamer en de Eerste kamer instemmen met het wetsvoorstel, gaan de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023 in. Vervolgens is er tijd nodig om de wijzigingen door te voeren. De deadline hiervoor is 1 januari 2027. Tijdens deze periode blijven wij u hierover natuurlijk infomeren.