Nieuwsbericht

Pensioenakkoord, hoe nu verder?

19 juli 2019

De regering en werkgevers en werknemers (sociale partners) zijn het met elkaar eens over welke sterke elementen van ons huidige pensioenstelsel moeten blijven en wat er moet veranderen aan de manier waarop we nu pensioen opbouwen. Het bereiken van een pensioenakkoord brengt ons een stapje dichterbij een toekomstbestendig pensioenstelsel.

In het nieuwe pensioenstelsel reageren pensioenen sneller op wat er in de economie gebeurt. Dat betekent dat de pensioenen in economisch goede tijden sneller geïndexeerd kunnen worden. Aan de andere kant betekent het ook dat de pensioenen in slechte tijden eerder verlaagd kunnen worden.

Andere onderdelen van het akkoord zijn dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen en dat het voor zelfstandigen makkelijker moet worden zich aan te sluiten bij een pensioenfonds.

Einde van de doorsneesystematiek

De doorsneesystematiek, waarbij iedereen dezelfde premie betaalt voor dezelfde pensioenopbouw, wordt afgeschaft. Werknemers van ongeveer 45 jaar bouwen straks minder pensioen op met dezelfde premie. Daarvoor is compensatie nodig. Voor jongere werknemers is het omgekeerd. Zij bouwen straks juist meer pensioen op met dezelfde premie. Binnen ons pensioenfonds wordt er geen pensioen meer opgebouwd en worden er geen premies meer betaald. Dat wil nog niet zeggen dat er tussen de generatiegroepen geen compensatie voor deze regeling binnen ons fonds zal plaatsvinden. Nog niet duidelijk is op welke manier een compensatie moet of kan plaatsvinden.

Rol pensioenfondsen bij uitwerking van de hoofdlijnen

De zaken uit het pensioenakkoord moeten nu verder uitgewerkt worden. Een stuurgroep die bestaat uit werkgevers, werknemers en de overheid gaat met deze uitwerking aan de slag. Pensioenfondsen worden hierbij betrokken. Daarom kunnen we nog niet vertellen wat dit pensioenakkoord precies betekent voor uw pensioen. Wij toetsen of de voorgestelde uitwerking voor al onze deelnemers eerlijk en evenwichtig uitpakken en of er inderdaad een toereikend pensioen voor iedereen komt.

Als de wetgeving klaar is, kunnen pensioenfondsen beginnen met de overgang van de huidige pensioenregels naar de nieuwe pensioenregels. Dat heet de transitiefase. De minister heeft gezegd dat hij de wetgeving in 2021 klaar wil hebben. Dan kunnen wij naar verwachting vanaf 2022 beginnen met de transitie.

Nieuwe rekenregels    

Elke vijf jaar worden de nieuwe rekenregels bekend gemaakt voor pensioenfondsen. Dat gebeurde door de commissie parameters. Pensioenfondsen moeten vanaf 1 januari 2021 uitgaan van een lagere rekenrente. De rekenrente is de rente die de fondsen moeten hanteren bij het bepalen van hun financiële positie. Wat dit betekent voor het fonds en wat de impact van het pensioenakkoord is, is niet duidelijk. Zodra dat wel het geval is, zullen wij dat laten weten.

We houden u op de hoogte wanneer er nieuws is

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples volgt deze ontwikkelingen op de voet. Mocht er meer duidelijk worden over de effecten van toekomstige wetgeving op uw pensioenregeling dan informeren wij u daar vanzelfsprekend over.