Nieuwsbericht

Update pensioenakkoord

20 maart 2020

De toekomst van ons pensioenstelsel

Het kabinet, de werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden hebben het pensioenakkoord in de afgelopen periode verder uitgewerkt. Daardoor wordt nu langzamerhand duidelijker hoe het toekomstige pensioenstelsel eruit ziet – en dus ook wat het betekent voor u en voor het pensioenfonds. Dit zijn de feiten op een rij, maar er zijn nog flinke onzekerheden. Daarom is het helaas nog steeds moeilijk te zeggen wat precies de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  • Centraal in het pensioenakkoord staat dat pensioenuitkeringen meer met de economische ontwikkelingen mee gaan bewegen en dus minder zeker worden. Bij voldoende rendement kunnen pensioenen eerder omhoog. Maar als het economisch tegenzit, gaan ze ook sneller omlaag.
  • Het Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten pensioenfonds waarin geen premie meer wordt betaald voor verdere pensioenopbouw. Gesloten fondsen staan voor de keuze of ze de in het verleden opgebouwde pensioenen gaan omzetten naar de nieuwe pensioenregeling (het zogenoemde ‘invaren’).
  • Omzetten naar een nieuw pensioencontract betekent dat uw pensioen meer gaat mee bewegen met de economische ontwikkeling. Niet omzetten betekent dat de huidige situatie blijft bestaan, waarin er ook onzekerheid is over indexatie en het risico van korten blijft bestaan.
  • Aan de voorwaarden voor dat omzetten wordt nog gesleuteld, waardoor nu niet duidelijk is welke optie het beste uitpakt. Voor het bestuur van het pensioenfonds staat bij het maken van de keuze centraal wat het gunstigst is voor de deelnemers van het pensioenfonds.
  • Bekend is al dat de AOW-leeftijd sinds 2019 minder snel stijgt dan eerder afgesproken. Dit betekent voor veel deelnemers van ons pensioenfonds dat ze eerder hun AOW krijgen dan gedacht.

Wanneer gaan de nieuwe afspraken in?

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving ingaat. Het streven is per 1 januari 2022. Daarna krijgen de arbeidsvoorwaardelijke overleggen, de pensioenfondsen en de  uitvoeringsorganisaties (dus ook Blue Sky Group) nog de tijd om de nieuwe afspraken te vertalen naar hun eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden.

Nogmaals: er is op veel punten nog geen duidelijkheid. We volgen de ontwikkelingen dus op de voet.