Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Nieuwsbericht Coronavirus: impact op het pensioenfonds

23-03-2020

Coronavirus: impact op het pensioenfonds

Er is op dit moment veel nieuws naar aanleiding van het coronavirus. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en geeft er indien nodig opvolging aan. Graag delen wij enige relevante informatie met u.

In hoeverre heeft het nieuws over het coronavirus impact op ons pensioenfonds?
Het nieuws over het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de financiële markten. Ook de waarde van de beleggingen van het pensioenfonds Staples is hierdoor gedaald. Het effect op de actuele dekkingsgraad is tot nu toe negatief. Het beleid wordt echter afgestemd op de beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De invloed van het nieuws over het coronavirus op de beleidsdekkingsgraad werkt daarin dus pas later door en alleen als het effect langdurig aanhoudt.

Wat betekent dit voor mijn pensioen en nabestaandenpensioen?
Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus geen enkel effect op uw pensioenuitkering, uw opgebouwde aanspraken of het recht op partner- en wezenpensioen. Pas als de beleidsdekkingsgraad van een fonds langdurig onder het vereiste niveau is, kan er sprake van verplichte korting op aanspraken of uitkeringen zijn. Ook op basis van het huidige dieptepunt zou het pensioenfonds Staples in 2021 nog niet hoeven te korten.

Wat doet het pensioenfonds?
Het strategische beleid van uw pensioenfonds is gericht op de lange termijn. In de samenstelling van de portefeuille wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met mogelijke stress-situaties op de financiële markten. Het pensioenfonds spreidt bijvoorbeeld de risico’s en beleggingen. Daarom is er voor het bestuur van het fonds momenteel geen reden het beleid aan te passen.

Is de continuïteit van de pensioenuitvoering gewaarborgd?
De noodzakelijke werkzaamheden van onze pensioenuitvoerder, de Blue Sky Group uit Amstelveen, kunnen door de betrokken medewerkers op afstand, dus gewoon vanuit huis worden gedaan. Ook de bestuurs- en commissievergaderingen gaan gewoon door, echter via online meetings en conference calls. Hierdoor is het pensioenfonds in staat om, ook onder de huidige beperkingen, volledig aan haar taken en verplichtingen te voldoen.

Hebt u vragen?
Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt voor vragen. Wij hebben daarom extra voorzieningen getroffen zodat u ons goed kunt blijven bereiken. Bel ons op: 020 426 63 20 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of e-mail naar: pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage