Nieuwsbericht

Gedeeltelijke indexatie per 1 januari 2023

20 december 2022

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2023 met 8,30% te verhogen. Dit is een gedeeltelijke indexatie.

Voor onze deelnemers geldt de prijsindex, de verhoging van de prijzen op jaarbasis, van oktober 2021 – oktober 2022  als maatstaf voor het indexeren van de pensioenen. Deze is 16,93%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2023 met 8,3% te verhogen.

Om te kunnen indexeren heeft het bestuur rekening gehouden met de wettelijke regels en het eigen toeslagenbeleid. We kunnen pas volledig indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 151,7%. Een hogere rente leidt tot een hogere grens om volledig te mogen indexeren en andersom. De rente is aanzienlijk gestegen het afgelopen jaar, waardoor die grens hoger is komen te liggen. Een andere factor die hier invloed op heeft is de verwachte inflatie. Als de inflatie hoger is, dan leidt dit tot een hogere grens en andersom. Deze verwachte inflatie wordt elk kwartaal door DNB (De Nederlandsche Bank) gepubliceerd en is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen.

Eind november was de beleidsdekkingsgraad 128,4%, en is daarmee niet hoog genoeg om volledig te kunnen indexeren.