Nieuwsbericht

App ‘bewijs van in leven zijn’ voor gepensioneerden in het buitenland

4 september 2023

Woont u in het buitenland en krijgt u van ons een verzoek om een 'Bewijs van in leven zijn' aan te leveren? Gebruik dan de app! 

‘Bewijs van in leven zijn’ via een app

Om uw pensioen uit te blijven betalen, vragen we u jaarlijks om een ‘Bewijs van in leven zijn'. U ontvangt een formulier van ons dat u invult en laat tekenen of stempelen bij een officiële instantie. Sinds vorig jaar kan dat ook via een app. Dit is een stuk sneller en eenvoudiger. Vorig jaar gebruikte al 15% van de gepensioneerden in het buitenland de app. 

Wat hebt u nodig?
Om uw 'Bewijs van in leven zijn' te versturen hebt u het volgende nodig:

  • een smartphone;
  • uw identiteitsbewijs;
  • de QR-code die u van ons ontvangt;
  • De ReadID Ready app

Hebt u zelf geen smartphone? Dan kunt u die van iemand anders gebruiken.

Hoe werkt het? 
Als u in het buitenland woont, ontvangt u van ons in oktober een brief. Met de app scant u de QR-code in die brief. Vervolgens scant u uw identiteitsbewijs en maakt u een foto van uw gezicht, een soort selfie. Binnen twee weken nadat u uw bewijs digitaal hebt ingestuurd, ontvangt u van ons een bevestiging. 

Veelgestelde vragen

Dat hangt er vanaf. Als de andere instantie is aangesloten is bij de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) hoeft dit niet. Aangesloten instanties zijn bijvoorbeeld de SVB, het UWV en de Belastingdienst. De lijst van aangesloten instanties is hier te vinden.  U ontvangt dan in oktober  geen verzoek om het ‘Bewijs van in leven zijn’ toe te sturen.  

Als u het ‘Bewijs van in leven zijn’ naar een instantie hebt gestuurd die niet is aangesloten bij de RNI, ontvangt u wel een verzoek in oktober . Dan kunt u een kopie van dat bewijs naar ons toesturen. Deze wordt door ons geaccepteerd als het bewijs in het huidige jaar gestempeld/ondertekend is door een bevoegde instantie. U kunt natuurlijk ook de app gebruiken.

Nee, u krijgt geen bevestiging, maar u krijgt dan geen verzoek om een ‘Bewijs van in leven zijn’ naar ons op te sturen.