Nieuwsbericht

Rond 1 januari 2024 met pensioen?

31 augustus 2023

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren noemen we in de bijlagen flexibiliseringsfactoren. Zie Bijlagen met flexibiliseringsfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2024 wijzigen deze omrekenfactoren.

Kijk in MijnStaplesPensioen naar uw pensioen
In MijnStaplesPensioen ziet u het effect van uw keuzes en de wijziging van de omrekenfactoren op uw pensioen. Als u uw pensioendatum voor of op 1 januari 2024 ligt, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren. Kiest u uw pensioendatum na 1 januari 2024 dan wordt uw pensioen berekend op basis van de nieuwe omrekenfactoren.

Kunnen we nog iets voor u doen?
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 63 20 of pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl