Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Toeslag en korten

Wat is toeslag verlenen?

Toeslag verlenen is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen aan de loon/ of prijsontwikkeling. Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2018 iets minder kopen dan in 2017. Dat heet 'inflatie'. Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de inflatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt per jaar of toeslag mogelijk is.

Per 1 januari 2018 worden de pensioenen als volgt verhoogd:

  • Actieve deelnemers: 1,50%
  • Gepensioneerden en gewezen deelnemers: 1,29%.
  • WAO-hiaatpensioen: 1,70%

De afgelopen tien jaar heeft Pensioenfonds Staples de pensioenen van actieve deelnemers als volgt verhoogd:

Jaar Indexatie Stijging van de lonen*
2018 1,50% 1,56%
2017 1,00% 1,58%
2016 1,00% 1,23%
2015 1,00% 1,21%
2014 0,99% 0,99%
2013 1,00% 1,71%
2012 1,00% 1,58%
2011 0,64% 2,56%
2010 1,27% 2,54%
2009 1,95% 3,54%

De pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden zijn als volgt verhoogd:

Jaar Indexatie  Stijging van de prijzen*
2018   1,29%  1,34%
2017  0,07%  0,32%
2016  0,31%  0,44%
2015  0,28%  0,75%
2014  0,33%  0,90%
2013  0,45%  2,03%
2012  0,00%  2,33%
2011  0,35%  1,40%
2010  0,20%  0,40%
2009  1,39%  2,53%

*De cijfers over stijging van de lonen en prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Wat is korten?

Korten is het verlagen van het pensioen. Dit is een maatregel die genomen kan worden als de financiële positie van het pensioenfonds lange tijd (10 jaar) slecht is. Als er moet worden gekort betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat, voor deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. Korten van de pensioenen is bij dit fonds nog niet voorgekomen. 

Maatregelen die alle deelnemers treffen

Zowel korten als toeslag verlenen zijn maatregelen die alle deelnemers treffen. Actieven worden gekort op hun opgebouwde pensioen of hun opgebouwde pensioen wordt (niet) geïndexeerd. Gepensioneerden worden gekort op hun pensioenuitkering of hun pensioenuitkering wordt (niet) geïndexeerd. De gevolgen zijn dus voor iedereen. Voor pensioengerechtigden betekent pensioenkorting dat zij direct minder te besteden hebben. Actieve deelnemers die nog pensioen opbouwen merken de korting later, wanneer zij zelf met pensioen gaan.

Toeslag- en kortingsverwachting voor de komende jaren

Pensioenfonds Staples is een van de weinige pensioenfondsen in Nederland die de pensioenen de afgelopen jaren heeft verhoogd. De kans dat de komende vijf jaar (volledig) toeslag wordt verleend is aanwezig. Korten van de pensioenen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten klein, maar niet uitgesloten.

Lees meer over de financiële positie van het pensioenfonds.

Lees meer over het toeslagbeleid.

Bekijk de toeslagbrieven voor actieve deelnemers en gepensioneerden

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage