Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Miniatuurvoorbeeld

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bent u voor 1 juli 2017 arbeidsongeschikt geworden en bent u dat nu nog steeds? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

Miniatuurvoorbeeld

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Partner en wezenpensioen

Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Miniatuurvoorbeeld

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement.