Pensioen 123 Laag 2

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden en dat nu nog steeds bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunt u recht hebben op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook bij Arbeidsongeschiktheid