Pensioen 123 Laag 2

Als u voor 1 juli 2017 arbeidsongeschikt bent geworden en nu nog steeds bent

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden en dat nu nog steeds bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

De mate van voortzetting van de pensioenopbouw is afhankelijk van het voor u geldende arbeidsongeschiktheidspercentage volgens de WIA.
In de tabel kunt u aflezen in hoeverre u pensioen blijft opbouwen.

Bij een percentage arbeidsongeschiktheid van  

Bedraagt de voorzetting pensioenopbouw 

80% - 100%                        

100%                  

65% -  80%                        

72,5%              

55% -  65%                     

 60%                 

45% -  55%                   

 50%                 

35% -  45%                   

 40%                 

25% -  35%                   

   0%                 

15% -  25%                    

   0%                 

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, eindigt de premievrije voortzetting op de pensioeningangsdatum of eerder, als u minder dan 15% arbeidsongeschikt bent.