Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2  Als u voor 1 juli 2017 arbeidsongeschikt bent geworden en nu nog steeds bent

Print deze pagina

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden en dat nu nog steeds bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

De mate van voortzetting van de pensioenopbouw is afhankelijk van het voor u geldende arbeidsongeschiktheidspercentage volgens de WIA.
In de tabel kunt u aflezen in hoeverre u pensioen blijft opbouwen.

Bij een percentage arbeidsongeschiktheid van  

Bedraagt de voorzetting pensioenopbouw 

80% - 100%                        

100%                  

65% -  80%                        

72,5%              

55% -  65%                     

 60%                 

45% -  55%                   

 50%                 

35% -  45%                   

 40%                 

25% -  35%                   

   0%                 

15% -  25%                    

   0%                 

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, eindigt de premievrije voortzetting op de pensioeningangsdatum of eerder, als u minder dan 15% arbeidsongeschikt bent.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage