Pensioen 123 Laag 1

Wanneer moet u in actie komen?

Miniatuurvoorbeeld

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u gaat scheiden of uw partnerschap beëindigt dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen.

Miniatuurvoorbeeld

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Miniatuurvoorbeeld

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Als u meer wilt weten over uw persoonlijke pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples gebruik dan Mijn planner

Miniatuur

Als u voor 1 juli 2017 arbeidsongeschikt bent geworden en nu nog steeds bent

Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden en dat nu nog steeds bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt.

Miniatuurvoorbeeld

Als u van baan verandert

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Miniatuurvoorbeeld

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

Miniatuurvoorbeeld

Als u vragen hebt

Neem contact met ons op als u vragen heeft. Bel met 020 426 63 20 of stuur een e-mail naar pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl