Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

Als u gaat scheiden of uw partnerschap beëindigt dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen.

Verevening
Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het kan overigens zijn dat u in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken. Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. Zowel u als uw ex-partner ontvangt een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding.

Overigens wordt het ouderdomspensioen ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen.

Op het moment dat uw ouderdomspensioen ingaat, krijgt uw ex-partner recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen. Het pensioenfonds keert het pensioen rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Na het overlijden van uw ex-partner maakt het pensioenfonds weer het hele ouderdomspensioen aan u zelf over.

Conversie
U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. We spreken dan over conversie van het ouderdomspensioen. Daarbij zal ook het bijzonder partnerpensioen worden betrokken. Bij conversie gaat het verevend ouderdomspensioen voor uw ex-partner in op de 67-jarige leeftijd (pensioenrichtleeftijd). Als uw ex-partner overlijdt, vervalt het verevend ouderdomspensioen definitief. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt deze het verevend ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen is reeds door conversie komen te vervallen.

Een aanvraag voor verevening of conversie kunt u tot twee jaar na de scheidingsdatum bij het pensioenfonds indienen. Het formulier voor die aanvraag is verkrijgbaar via www.rijksoverheid.nl of via uw advocaat/notaris.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen en deze verdeling uitvoeren.

Gevolgen voor het partnerpensioen

In het geval van scheiding heeft uw ex-partner (ook) recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment van einde van het huwelijk, geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Het deel van het partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt een bijzonder partnerpensioen genoemd. Ingeval u overlijdt, zal uw ex-partner daarom het bijzonder partnerpensioen ontvangen.

Ook hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.

Bij conversie van het ouderdomspensioen (zie hieronder verevening van ouderdomspensioen) wordt ook het eventuele bijzondere partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen ten behoeve van uw ex-partner. Het bijzondere partnerpensioen komt daarmee te vervallen.

Informeer ons over uw partner

Infographic scheiden en uw pensioen

Scheiden heeft gevolgen voor uw pensioen. Wanneer u uit elkaar gaat moet u namelijk uw pensioen verdelen. Welke afspraken legt u vast en wat moet u aan ons doorgeven en hoe? Hiervoor hebben we een infographic gemaakt. Deze vindt u hieronder.

Bijlage Grootte
119.43 kB