Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Belastingen

Loonheffing

Aangifte doen over het jaar 2019

Hebt u naast uw pensioen van Stichting Pensioenfonds Staples nog een ander inkomen en is daardoor uw totale inkomen in 2019 meer dan € 20.384,- bruto? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2019 belasting moet bijbetalen of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

De belastingtarieven per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 zijn de belastingtarieven aangepast. De verandering in de belastingtarieven hebben invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op www.belastingdienst.nl welke tarieven voor u gelden. Op basis van de nieuwe belastingtarieven berekenen wij de bedragen die we op uw bruto pensioenuitkering inhouden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?

De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 57.232,- in 2020. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. U krijgt het bedrag dat te veel is ingehouden later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verlaagd

Als u nog geen AOW ontvangt, betaalt u 5,45% premie over uw pensioenuitkering (dit was in 2019: 5,70%).

Ontvangt u wel AOW, dan betaalt u 5,45% premie over zowel uw AOW-uitkering als over uw pensioenuitkering (dit was in 2019: 5,70%).

AOW

Ontvangt u ook AOW?

Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  vindt u de AOW-bedragen van 2020.

Ontvangt u nog géén AOW?

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is 66 jaar en 4 maanden in 2020. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?

Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2020 ook aan. Kijk op www.uwv.nl voor de WAO-WIA bedragen van 2019.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage