Belastingen

Loonheffing

Wijzigingen in belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet per 1 januari 2021
De belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2021 aangepast. Wij houden deze bedragen in op uw bruto pensioenuitkering. Dit heeft invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. 

Aangifte doen over het jaar 2020
Hebt u naast uw pensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM nog een ander inkomen? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2020 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Ontvangt u ook AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2021.

Ontvangt u nog géén AOW?
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is 66 jaar en 4 maanden in 2021. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2021 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2021.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit twee delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger

    uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 58.311,- in 2021. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. U krijgt het bedrag dat te veel is ingehouden later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verhoogd

  • Als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, betaalt u 5,75% premie over uw pensioenuitkering (dit was in 2020: 5,45%).
  • Ontvangt u AOW, dan betaalt u 5,75% premie over zowel uw AOW-uitkering als over uw pensioenuitkering (dit was in 2020: 5,45%).