Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Kerncijfers

  2019 2018 2017 2016 2015  
Deelnemers (aantallen)            
Actieve deelnemers  60*) 61*) 708 868 1.156  
Gewezen deelnemers 4.617 4.842 4.446 4.622 4.731  
Pensioengerechtigden 4.395 4.439 4.514 4.622 4.615  
Totaal 9.072 9.342 9.668 10.112 10.541  

*)Vanaf 2018 zijn onder actieve deelnemers alleen nog de arbeidsongeschikte deelnemers met pensioenopbouw opgenomen.

Pensioenactiviteiten 2019 2018 2017 2016 2015  
Totaal premie 182 3.068 6.558 8.150 8.363  
Feitelijke premie - 2.589 6.345 7.779 8.566  
Kostendekkende premie - 2.577 6.269 7.567 7.630  
Pensioenuitkeringen 32.533 32.795 33.309 33.998 34.875  
Pensioenuitvoeringskosten 1.602 1.485 1.430 1.568 1.458  
Vermogen (bedragen in duizenden euro's) 2019 2018 2017 2016 2015  
Aanwezig eigen vermogen 140.044 120.733 168.017 127.883 114.988  
Vereist eigen vermogen volgens FTK 117.103 113.060 115.989 118.244 123.675  
Technische voorziening voor risico pensioenfonds 767.150 704.608 707.731 742.365 720.403  
Gemiddelde rekenrente technische voorziening 0,60% 1,30% 1,40% 1,20% 1,60%  
Technische voorziening voor risico deelnemers - 6.373 6.966 6.567 6.081  
Dekkingsgraad 2019 2018 2017 2016 2015  
Nominale dekkingsgraad 118,30% 117,00% 123,50% 117,10% 115,80%  
Beleidsdekkingsgraad 117,60% 123,00% 122,00% 111,90% 117,30%  
Vereiste dekkingsgraad volgens FTK 115,30% 115,90% 116,20% 115,90% 117,00%  
Reële dekkingsgraad 92,50 90,10% 91,70% 90,00% 93,10%  
Toeslagverlening 2019 2018 2016 2016 2015  
Pensioenrechten actieve deelnemers**) 1,27% 1,84% 1,50% 1,00% 1,00%  
Premievrije pensioenrechten en ingegane pensioenen 1,27% 1,84%***) 1,29% 0,07% 0,31%  

**)Vanaf 1 juli 2018 zijn er geen actieve deelnemers meer.
***)De toeslag is opgebouwd uit 1,68% toeslag en 0,16% inhaaltoeslag.

Beleggingen 2019 2018 2016 2016 2015  
Vastgoed 61.056 51.048 57.945 59.182 68.747  
Aandelen 209.056 180.844 220.368 235.927 222.067  
Vastrentende waarden 610.462 586.866 589.139 564.871 529.640  
Overig, per saldo 7.503 -4.280 -3.285 -2.188 1.193  

Meer cijfers in het jaarverslag

Bijlage Grootte
Jaarverslag 2019 869.93 KB

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage