Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Kerncijfers

  2018 2017 2016 2015 2014
Deelnemers (aantallen)          
Actieve deelnemers  61*) 708 868 1.156 1.530¹)
Gewezen deelnemers 4.842 4.446 4.622 4.731 4.846
Pensioengerechtigden 4.439 4.514 4.622 4.615 4.632
Totaal 9.342 9.668 10.112 10.541 11.038

*)Vanaf 2019 zijn onder actieve deelnemers alleen nog de arbeidsongeschikte deelnemers met pensioenopbouw opgenomen.

Pensioenactiviteiten 2018 2017 2016 2015 2014
Totaal premie 3.068 6.558 8.150 8.363 9.455
Feitelijke premie 2.589 6.345 7.779 8.566 9.455
Kostendekkende premie 2.577 6.269 7.567 7.630 9.119
Pensioenuitkeringen 32.795 33.309 33.998 34.875 35.111
Pensioenuitvoeringskosten 1.485 1.430 1.568 1.458 1.584
Vermogen (bedragen in duizenden euro's) 2018 2017 2016 2015 2014
Aanwezig eigen vermogen 120.733 168.017 127.883 114.988 131.331
Vereist eigen vermogen volgens FTK 113.060 115.989 118.244 123.675 100.598
Technische voorziening voor risico pensioenfonds 704.608 707.731 742.365 720.403 718.507
Gemiddelde rekenrente technische voorziening 1,30% 1,40% 1,20% 1,60% 1,70%
Technische voorziening voor risico deelnemers 6.373 6.966 6.567 6.081 6.365
Dekkingsgraad 2018 2017 2016 2015 2014
Nominale dekkingsgraad 117,00% 123,50% 117,10% 115,80% 118,30%
Beleidsdekkingsgraad 123,00% 122,00% 111,90% 117,30% 119,40%
Vereiste dekkingsgraad volgens FTK 115,90% 116,20% 115,90% 117,00% 113,90%
Reële dekkingsgraad 90,10% 91,70% 90,00% 93,10% 91,70%
Toeslagverlening 2018 2016 2016 2015 2014
Pensioenrechten actieve deelnemers**) 1,84%***) 1,50% 1,00% 1,00% 1,00%
Premievrije pensioenrechten en ingegane pensioenen 1,29%***) 1,29% 0,07% 0,31% 0,28%

**)Vanaf 1 juli 2018 zijn er geen actieve deelnemers meer.
***)De toeslag is opgebouwd uit 1,68% toeslag en 0,16% inhaaltoeslag.

Beleggingen 2018 2016 2016 2015 2014
Vastgoed 51.048 57.945 59.182 68.747 70.353
Aandelen 180.844 220.368 235.927 222.067 232.081
Vastrentende waarden 586.866 589.139 564.871 529.640 515.119
Overig, per saldo -4.280 -3.285 -2.188 1.193 16.222

Meer cijfers in het jaarverslag

Bijlage Grootte
Jaarverslag 2018 1.81 MB

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage