Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Uitbestedingsbeleid

Het bestuur heeft beleid vastgesteld ten aanzien van de uitbesteding van werkzaamheden. Bij dit beleid is rekening gehouden met het bepaalde in artikel 34 van de Pensioenwet en hoofdstuk 4 van het Besluit uitvoering Pensioenwet. Het bestuur heeft de bestuursondersteuning, de pensioenadministratie, de beleggingsadministratie, de werkzaamheden inzake actuariële berekeningen en de belegging van het vermogen van het pensioenfonds uitbesteed aan externe deskundigen.

  • Blue Sky Group te Amstelveen verzorgt de bestuursondersteuning, de uitvoering van het communicatiebeleid en de deelnemers- en financiële administratie.
  • Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door tussenkomst van de fiduciair manager bij externe vermogensbeheerders. De bewaarneming van de beleggingen, de administratie daarvan en het risk management geschiedt door KAS BANK N.V.
  • De overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s zijn gedeeltelijk herverzekerd bij Elips Life AG.
  • Het bestuur heeft een accountantsbureau aangesteld (Ernst & Young Accountants LLP). Deze accountant controleert jaarlijks de staten voor DNB en vervolgens doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een accountantsverklaring, een managementletter en desgewenst een mondelinge toelichting aan het bestuur.
  • Het bestuur heeft een waarmerkend actuaris aangesteld (Towers Watson Netherlands B.V. in de persoon van de heer J Schilder). De waarmerkend actuaris beoordeelt jaarlijks of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De waarmerkend actuaris rapporteert éénmaal per jaar aan het fondsbestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage vindt plaats uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft.

Omdat de waarmerkend actuaris en de adviserend actuaris beiden werkzaam zijn bij Towers Watson Netherlands B.V. heeft het bestuur geverifieerd dat Towers Watson Netherlands B.V. beschikt over een door DNB goedgekeurde gedragscode en daarmee voldoet aan het bepaalde in artikel 148 van de Pensioenwet.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage