Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Integriteitsbeleid

Het pensioenfonds heeft voor de uitvoering van het integriteitsbeleid een gedragscode ingesteld voor het bestuur en al degenen die voor, namens of in opdracht van het pensioenfonds werken en alle door het bestuur aan te wijzen betrokkenen. Dit wordt gedaan om conflicten te voorkomen tussen het belang van het pensioenfonds en de persoonlijke belangen van betrokkenen en ook om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van het pensioenfonds wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden.

Compliance officer

Het pensioenfonds heeft het Nederlands Compliance Instituut gevestigd in Capelle aan den IJssel aangesteld als compliance officer. De compliance officer is een door het bestuur aangewezen instelling die bewaakt dat het pensioenfonds voldoet aan de voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving op het gebied van compliance. Zo is de compliance officer belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de gedragscode die gelden voor de bestuursleden. De taken en bevoegdheden van de compliance officer van het fonds zijn vastgelegd in het Compliance Program. De compliance officer heeft schriftelijk bevestigd dat hij kennis heeft genomen van zijn taken en bevoegdheden. Tevens is afgesproken dat de compliance officer jaarlijks een schriftelijke terugkoppeling aan het bestuur geeft over zijn bevindingen inzake compliance.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage