Jaarverslag archief

Elk jaar een jaarverslag

Elk jaar  publiceren we het jaarverslag. In het jaarverslag legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.