Nieuwsbericht

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

6 oktober 2021

Het pensioenfonds heeft in april onderzocht hoe tevreden u bent met het pensioenfonds. Wij wilden graag van u weten wat goed gaat en wat wij beter kunnen doen. 

In totaal hebben 540 deelnemers meegedaan. Hierdoor hebben wij een goede indruk kunnen krijgen van uw mening over het fonds. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Het algemene beeld is heel positief. Al zijn gepensioneerde deelnemers meer tevreden met het pensioenfonds dan deelnemers die nog geen pensioen ontvangen. Gepensioneerde deelnemers geven het pensioenfonds gemiddeld een 8,4. In 2017 gaven zij het pensioenfonds nog gemiddeld een 7,6. Deelnemers die nog niet met pensioen zijn, beoordelen het pensioenfonds met gemiddeld een 7. In 2017 gaven zij gemiddeld een 6,4.

Gepensioneerde deelnemers zijn tevreden met de informatie die ze van het pensioenfonds ontvangen en geven hiervoor een gemiddeld rapportcijfer van 8,3. Ook de dienstverlening scoort met 8,4 heel goed. De informatie die via e-mail wordt verstuurd wordt samen met de digitale nieuwsbrief het best gelezen. Gepensioneerden geven aan graag goed geïnformeerd te willen blijven over de toekomst van pensioenfonds, de risico’s en de kosten. Hier blijven we als pensioenfonds dan ook alert op. Deelnemers die nog niet met pensioen zijn, beoordelen de informatie lager met een 6,6. We gaan kijken hoe we de informatievoorziening aan deze deelnemers kunnen verbeteren. Eind vorig jaar zijn we begonnen met het organiseren van online pensioenwebinars. Deze webinars zijn mogelijk nog niet voldoende bekend, of sluiten onvoldoende aan op de behoefte. Dit gaan we verder onderzoeken.