Nieuwsbericht

Haalbaarheidstoets 2024: pensioenfonds geslaagd

1 juli 2024

De haalbaarheidstoets is een wettelijk verplichte toets waarmee een pensioenfonds jaarlijks bekijkt of het fonds over een periode van 60 jaar het pensioenresultaat behaalt waar het fonds naar streeft en of het pensioenresultaat in slechte economische scenario’s binnen een gestelde bandbreedte blijft. Omdat wordt uitgegaan van een periode van 60 jaar, zegt de uitkomst van deze berekening maar zeer weinig over de huidige financiële positie van het fonds en de mogelijkheid tot het verhogen van de pensioenen op de korte termijn. Uit de uitkomsten van de toets in 2024 blijkt dat het te verwachten pensioenresultaat voldoet aan de vooraf gestelde grenzen. Het pensioenfonds is dus geslaagd voor de toets.