Nieuwsbericht

Beleidsdekkingsgraad 113,1% eind juni 2020

13 juli 2020

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples is eind juni 2020 113,1%. Hij is gedaald ten opzichte van eind mei 2020 (113,7%). Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Lees er hier meer over. 

Eind juni 2020 lag de beleidsdekkingsgraad met 113,1% onder de vereiste dekkingsgraad van 114,7%. Hierdoor moet het fonds een herstelplan indienen bij de DNB. Momenteel is het pensioenfonds bezig met het opstellen van het herstelplan.

De actuele dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van eind mei 2020. Eind juni 2020 is de actuele dekkinsgraad 110,2%.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.