Toekomst pensioenfonds Staples

Het Pensioenfonds Staples is een zogenoemd gesloten fonds. Sinds 1 januari 2015 worden er door de werkgever namelijk geen nieuwe medewerkers meer aangemeld bij het fonds, en per 1 juli 2018 bouwen alle deelnemers pensioen op in de beschikbare premieregeling bij een andere pensioenuitvoerder. Het pensioen dat tot 1 juli 2018 is opgebouwd blijft bij het pensioenfonds staan.

Zelfstandig voortbestaan

Ook een gesloten fonds kan zelfstandig voortbestaan. Weliswaar komen er geen premies meer binnen, maar ook de verplichtingen nemen af. Het pensioenvermogen levert naar verwachting via beleggingen genoeg op om de pensioenen uit te betalen (inclusief indexatie, als het goed gaat). Een krimpend en gesloten fonds heeft te maken met een aantal specifieke risico's.

Het bestuur heeft zich verdiept in deze risico’s en naar aanleiding van deze analyse is een kwetsbaarheidsmatrix opgesteld. Hierin staan alle relevante risico’s die van invloed kunnen zijn op de kwetsbaarheid van het pensioenfonds. Kwetsbaarheid in de zin van de mogelijkheid dat het voortzetten niet meer in het belang van de belanghebbenden is en het fonds niet meer zelfstandig kan voortbestaan.

Aan de hand van de kwetsbaarheidsmatrix bekijkt het bestuur regelmatig of het de beste oplossing is voor alle belanghebbenden om als zelfstandig pensioenfonds verder te gaan en/of dat er een andere vorm moet worden gekozen. Het fonds kan bijvoorbeeld overgaan naar een bedrijfstakpensioenfonds, een Algemeen Pensioenfonds (APF) of een verzekeraar. Een combinatie is in principe ook mogelijk.

Zelfstandig pensioenfonds beste optie

Na zorgvuldige en evenwichtige afweging van alle belangen, blijft de conclusie van het bestuur dat voortgaan als zelfstandig pensioenfonds op dit moment de beste optie is. In de toekomst kan dat veranderen. De toekomst van het pensioenfonds is een vast agendapunt voor het bestuur en dat blijft zo. Uiteraard houdt het bestuur alle deelnemers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.