Veelgestelde vragen over de toekomst van het pensioenfonds

Wat is de toekomst van het pensioenfonds?

Is het niet aantrekkelijker om nu naar een verzekeraar te gaan?

Wat gebeurt er als de werkgever besluit om ook de pensioenen van de huidige actieve deelnemers niet meer bij dit pensioenfonds onder te brengen?

Er is sprake van een mogelijke nieuwe aandeelhouder bij Staples Europa. Heeft dit gevolgen voor het pensioenfonds?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als het pensioenfonds wordt opgeheven?

Hoe blijf ik op de hoogte van wat er verder gaat gebeuren?

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik mijn vraag stellen?

 

Wat is de toekomst van ons pensioenfonds?

Er is een analyse gemaakt van de verschillende mogelijkheden voor de uitvoering van de pensioenen voor de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden van Pensioenfonds Staples. Uit die analyse kwam naar voren dat op dit moment voortzetting van het pensioenfonds de beste optie is voor de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden van ons pensioenfonds. Als in de toekomst de omstandigheden veranderen, zou dat kunnen betekenen dat het pensioenfonds de werkzaamheden beëindigt en dat de opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een bedrijfstak-pensioenfonds of een verzekeraar zijn. Ook samenwerking met andere fondsen in een Algemeen Pensioenfonds behoort tot de mogelijkheden. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

Is het niet aantrekkelijker om nu naar een verzekeraar te gaan?

Op dit moment niet. Het vermogen van het pensioenfonds is weliswaar voldoende om de opgebouwde pensioenen in te kopen bij een verzekeraar. Maar dan is er nauwelijks geld over voor toekomstige indexaties. Bij voortzetting van het pensioenfonds is er een realistische kans dat de pensioenen (veel) meer worden geïndexeerd.

Wat gebeurt er nu de werkgever heeft besloten om ook de pensioenen van de huidige actieve deelnemers per 1 juli 2018 niet meer bij dit pensioenfonds onder te brengen?

De werkgever heeft in 2014 besloten om de pensioenopbouw voor de nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2015 niet meer onder te brengen bij Pensioenfonds Staples. Nu de werkgever heeft besloten om ook de pensioenopbouw van de werknemers die al vóór 1 januari 2015 in dienst waren niet meer bij het pensioenfonds onder te brengen, heeft dat geen of nauwelijks invloed op de financiële situatie van het pensioenfonds. De toekomstige pensioenopbouw voor deze groep was namelijk een heel klein deel van de pensioenverplichtingen van het fonds. De premie was ongeveer 1% van het totale vermogen van het pensioenfonds. Er is nu sprake van een zogenaamd gesloten pensioenfonds. Natuurlijk moet nog steeds wel worden geregeld dat er ook voor de toekomst een deskundig bestuur aanwezig blijft. Wel moet goed inzicht blijven in de ontwikkeling van de totale kosten van uitvoering en de ontwikkeling van het totaal aantal deelnemers van het fonds. Dit blijkt o.a. uit de kosten van uitvoering per deelnemer.

Er is sprake van een nieuwe aandeelhouder bij Staples Europa. Heeft dit gevolgen voor het pensioenfonds?

Staples Europa heeft sinds begin 2017 een nieuwe aandeelhouder. Het vermogen en de bestaande pensioenaanspraken van het fonds worden hierdoor niet beïnvloed. Aandeelhouders van Staples kunnen op geen enkele wijze beschikken over de door het fonds beheerde tegoeden of aanspraken. 

Wat gebeurt er met mijn pensioen als het pensioenfonds wordt opgeheven?

Als het pensioenfonds wordt opgeheven dan moeten de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan dan een ander pensioenfonds of een verzekeraar zijn. In de Pensioenwet zijn het uit te voeren besluitvormingsproces en de te volgen overdrachtsprocedure vastgelegd. DNB houdt daar toezicht op.

Hoe blijf ik op de hoogte van wat er nu verder gaat gebeuren?

Het bestuur voert regelmatig een uitgebreide toekomstanalyse uit en de uitkomst hiervan is dat het bestuur vooralsnog van mening is, dat het fonds tot rond het jaar 2025 op de huidige voet kan worden voorgezet. Mocht er reden zijn om de overdacht of samenwerking eerder te laten  plaatsvinden, zal het bestuur alle belanghebbenden op de hoogte houden en alle noodzakelijke stappen delen. Waaronder het raadplegen van de deelnemers (zoals voorgeschreven door DNB) bij het nemen van een belangrijke stap.

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik mijn vraag stellen?

Staat uw vraag er niet bij? Klik dan hier en lees meer veelgestelde vragen over uw pensioenfonds. Op de pagina contact vindt u de verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het fonds.