Cookies op de website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Onze website en portal maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website of portal goed te laten functioneren. Daarnaast passen wij cookies toe om het gebruik van de website of portal te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Akkoord

Pensioen ontvangen 

Wij betalen uw pensioen in 2020 op de volgende dagen:

 • woensdag 22 januari 2020
 • vrijdag 21 februari 2020
 • woensdag 20 maart 2020
 • woensdag 22 april 2020
 • woensdag 20 mei 2020
 • maandag 22 juni 2020
 • woensdag 22 juli 2020
 • vrijdag 21 augustus 2020
 • dinsdag 22 september 2020
 • donderdag 22 oktober 2020
 • vrijdag 20 november 2020
 • dinsdag 22 december 2020

 

Pensioenuitkering

Toeslagverlening

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om per 1 januari 2020 gedeeltelijk toeslag te verlenen. De pensioenen van alle deelnemers worden verhoogd met 1,27%.

Ontvangt u een WAO/WGA-arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan wordt die met ingang van 1 januari 2020 verhoogd met 2,33%.  

Toeslagbeleid
Plezier op het strand
Bureau

Wilt u in contact blijven met uw oude collega's?

Daar is de Vereniging Gepensioneerden buhrmann/ce/staples voor. Die is opgericht op 3 januari 2002 en telt op dit moment ca. 1.000 leden. Kijk op de website van de Vereniging Gepensioneerden buhrmann/ce/staples voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden.

Direct naar de website

Veelgestelde vragen

Belastingen

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen op ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties.

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een verzoek om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in te (laten) vullen en terug te sturen. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

 • Een notaris
 • Uw gemeente
 • Justice of peace
 • De lokale politie
 • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika)
 • Een ambassade of consulaat

Een solicitor, lawyer of een attorney at law zijn geen bevoegde instanties. Staat er op uw bewijs van in leven zijn een stempel (of zegel) en handtekening van een solicitor, lawyer of een attorney at law? Dan wordt uw bewijs van in leven zijn niet goedgekeurd.

Stuur het formulier op tijd terug
Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Uploaden via MijnStaplesPensioen. Ga naar ‘mijn gegevens’ en kies ‘Documenten digitaal aanleveren’
 • Mailen naar pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
 • Per post sturen naar Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC AMSTELVEEN, Nederland.

Wilt u het formulier digitaal terugsturen? Zorg er dan voor dat het document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB. Soms hebben wij het originele bewijsstuk van u nodig, bijvoorbeeld:

 • als de bevoegde autoriteit bij de ondertekening een droogstempel heeft gebruikt (dat is een afdruk in reliëf met een zegel of stempel waarbij geen inkt is gebruikt)
 • als wij hier specifiek om vragen

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Bent u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen om aan te tonen dat u nog in leven bent. Bel of mail voor een afspraak.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage