Pensioen 123 Laag 2

U bouwt op drie manieren pensioen op

Drie pijlers

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie en hoe lang u in Nederland hebt gewoond. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast aan de inflatie. Informatie over de hoogte van de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk heeft opgebouwd

Hoeveel pensioen u hebt opgebouwd via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U ontvangt één keer per jaar het UPO. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk in Mijn pensioen om te zien wat u hier hebt opgebouwd.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud, ww.nibud.nl.