Belastingen

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen op ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Loonheffing

Aangifte doen over het jaar 2017

Hebt u naast uw pensioen van Stichting Pensioenfonds Staples nog een ander inkomen en is daardoor uw totale inkomen in 2017 meer dan € 19.982,- bruto? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2017 belasting moet bijbetalen of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

De belastingtarieven per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn de belastingtarieven aangepast. De verandering in de belastingtarieven hebben invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op www.belastingdienst.nl welke tarieven voor u gelden. Op basis van de nieuwe belastingtarieven berekenen wij de bedragen die we op uw bruto pensioenuitkering inhouden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie.

Ontvangt u ook AOW?

Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  vindt u de AOW-bedragen van 2018.

Ontvangt u nog géén AOW?

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is 66 jaar in 2018. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?

Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2018 ook aan. Kijk op www.uwv.nl voor de WAO-WIA bedragen van 2018.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?

De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 54.614,- in 2018. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. U krijgt het bedrag dat te veel is ingehouden later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is met 0,25% verhoogd

  • Als u nog geen AOW ontvangt, betaalt u 5,65% premie over uw pensioenuitkering (dit was in 2017: 5,40%).
  • Ontvangt u wel AOW, dan betaalt u 5,65% premie over zowel uw AOW-uitkering als over uw pensioenuitkering (dit was in 2017: 5,40%).