Pensioen 123 Laag 2

Verandert u van baan?

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds Staples en wordt het vanaf uw 67ste (of de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Stichting Pensioenfonds Staples er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Stichting Pensioenfonds Staples checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 594,89 per jaar 
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Staples staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Checklist waardeoverdracht

Regel direct online uw waardeoverdracht via www.mijnwaardeoverdracht.nl of volg onderstaande checklist:

  • Vergelijk de pensioenregeling van beide fondsen > gebruik de pensioenvergelijker
  • Kijk naar de financiële situatie van beide fondsen > vergelijk de dekkingsgraden
  • Hoe is de indexatie geregeld van beide fondsen > bekijk de financiële positie
  • Welke keuzemogelijkheden hebben beide fondsen > kijk in het Pensioen 1-2-3
  • Wat is er geregeld voor partner en kinderen in beide regelingen > Kijk in het Pensioen 1-2-3
Wel waardeoverdracht U draag al uw pensioen over naar één pensioenfonds
Geen waardeoverdracht Uw opgebouwde pensioen blijft bij uw pensioenfonds staan. U ontvangt het deel van uw pensioen van dat pensioenfonds bij pensionering

Waar vraag ik waardeoverdracht aan?
Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Staples en wordt het vanaf uw 67ste (danwel de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Staples en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.