Nieuwsbericht

Uitkomst deelnemersonderzoek

24 september 2018

In 2017 heeft Staples een groot deelnemersonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat de gepensioneerde deelnemers het pensioenfonds goed waarderen (7,6). De actieve deelnemers waren iets minder tevreden, maar gaven wel een goede voldoende (6,4).

Actieve deelnemers voelen zich waarschijnlijk wat minder thuis bij het pensioenfonds. Gepensioneerden geven aan graag goed geïnformeerd te willen blijven over het pensioenfonds, de risico’s en de kosten. Hier blijven we als pensioenfonds dan ook alert op. Naast het jaarlijkse verkorte jaarverslag sturen we meerdere keren per jaar deze digitale nieuwsbrief, plaatsen we veel informatie op de website en Q&A’s over verschillende onderwerpen. Verder geeft het onderzoek inzicht in nieuwe wensen voor communicatie, zoals e-mailalerts. Of dit mogelijk is, moet nog worden onderzocht.